Gør noget ved sagen

Kollektiv trafik må forbedres, ja, det kan jeg ikke blive uenig med MF Birgitte Josefsen (V) om (NORDJYSKE den 6. oktober).

Foto Grete Dahl 
 Voxpop Lindholm station

Foto Grete Dahl Voxpop Lindholm station

TOG:Kollektiv trafik må forbedres, ja, det kan jeg ikke blive uenig med MF Birgitte Josefsen (V) om (NORDJYSKE den 6. oktober). Birgitte Josefsen har haft en gæst, der skulle med togt til København, og ved denne lejlighed går det op for Birgitte Josefsen, hvor lang tid det tager at transportere sig fra Nordjylland til hovedstaden med tog. Tidsforbruget ved togtransport er jo almindelig kendt og en let sag at finde ud af. Det handler om at læse køreplanen, så finder man ud af det. I køreplanen er det ligeledes muligt at få oplyst, hvordan man hurtigst kommer til København med toget. Det er nemlig muligt at tage et lyntog fra Aalborg og derved skære ca. 40 minutter af den samlede transporttid i forhold til et almindeligt IC3-tog. Nu er det ikke sådan, at jeg ikke gerne vil have en kortere transporttid med toget, tværtimod. Jeg pendler mellem Aalborg og København til og fra arbejde, ud søndag aften og hjem igen sidst på ugen, og jeg ved, hvor lang tid det tager.! Men der, hvor Birgitte Josefsen går helt galt i byen, er efter min mening, når ansvaret for togenes kørselshastighed tilsyneladende entydigt skal placeres hos DSB. Mig bekendt er det de danske politikere, der har ansvaret for de investeringer, der skal til for at få den kollektive trafik til at fungerer optimalt. Nu er Birgitte Josefsen jo som bekendt valgt til Folketinget som repræsentant for det førende regeringsparti, så jeg vil foreslå Birgitte Josefsen at samtale med sine partifæller på Christiansborg om løsning af problemet, før hun forsøger at placerer ”aben” hos DSB. Det er et faktum, at det tilsyneladende accepteres, at de investeringer, der er allerede er foretaget til modernisering af jernbanedriften i form af IC4-tog, der endnu ikke er blevet en del af den daglige drift hos DSB . Det er nu fem år siden, den investering skulle være køreklar. Disse tog blev bestilt for 10 år siden og vil være delvis forældet, inden de kommer i drift, hvis de overhovedet kommer ud at køre i den almindelige dagligdag. Hertil kommer problemer med nedslidte skinner, gamle signaler og hvad ved jeg. Men helt ærligt, så synes jeg, at Birgitte Josefsen hellere skulle påtage sig det ansvar, hun er valgt til at forvalte, og dermed få noget gjort ved sagen.