Biblioteker

Gør noget ved uvidenheden - lån bøger på biblioteket

FREMMEDE:Kære Johanne Larsen. Jeg er usikker på, om dine læserbreve bare skal tages som "lir", eller om du mener det alvorligt. Er du bare lidt uvidende, om hvordan tingene hænger sammen, så syntes jeg du skulle besøge et af vore biblioteker. Der kan du låne bøger om det, du skriver så uvidende om. Jeg er heller ikke fuldt vidende. Først råber du om hjælp, og den har du hermed fået. Du skriver at "landet ødelægges", fordi Danmark som et rigt land prøver at hjælpe folk/lande (de nye EU-lande) op på vort økonomiske stade med flere arbejdsløse/hjemløse til følge. Kære Johanne Larsen, start med at høre radio/tv, så kunne du spare dig al den ulejlighed - Danmark bliver ikke ødelagt økonomisk, tværtimod bliver vi rigere på alt, dette gælder også resten af EU. Dette kan du bare spørge dine partifæller om, for sådan hænger tingene sammen og ikke bare "barmhjertighed". Du har ingen grund til frygt, men dette kunne være tilfældet, hvis vi stod udenfor lige som Norge gør det, men nu ønsker at komme ind i varmen, og hvorfor mon det? Du skriver også 24.12. om "Et mægtigt under", som går ud på, at Gud har fundet nogle, som tror ham og disse fortæller dette videre igen til deres børn osv., osv. Alt dette Johanne var Jesus arbejde! og ikke vores alles fælles Gud. Dine læserbreve "lugter" meget af Dansk Folkeparti, da det du skriver skal gå ud over alle andre end troende kristne - kun derfor. Hvis det er muslimerne, du tænker på, som ikke tager Guds ord alvorligt, og derfor er nogle fanatikere og skyld i krig og andre slemme ting, så har du igen fået noget galt i halsen, fru Larsen. (Lån Koranen på biblioteket så får du en bedre viden), og alle dine misforståelser vil blive til skamme, da alle troende kun har én Gud og kun én. Vi kristnes messias var Jesus og muslimernes messias var Muhamed, som blev født år ca. 570 efter jesus. Denne Muhamed mødte også Gud i år ca. 610 ved en åbenbaring, alt han hørte blev nedskrevet og samlet i Koranen. I denne bog har man ikke efter behag eller en moderniseriang omskrevet/rettet i, som det er sket i vores Bibel. For to dage siden fortalte man, at Jesus ikke havde fødselsdag 1. juledag, men først senere på året. Igen er vi usikre i forhold til, hvad muslimerne er til Koranen, som de ved stadig står urettet, som da Muhamed nedskrev den i ca. år 610. Kære Johanne, der er kun én Gud, som er den samme for hele jordens befolkning, men vi har bare forskellige holdninger, også når det gælder om at overholde det som profeterne Jesus og Muhamed nedskrev, som er meget ens, forskellen er bare at muslimerne overholder det skrevne, hvorimod vi andre kun overholder det vi selv ønsker skal overholdes, altså efter behag og lyst. I Bibelen som i Koranen står der, at man skal forsvare sin tro, dette er der nok nogle der gør bedre end andre. Altså der er kun én Gud og kun én. Kender du en muslim Johanne, så prøv at invitere indenfor. Jeg har prøvet det og gør det ofte - det giver forståelse!).