Gør Nordjylland til frontløber

I det regionale vækstforum er vi snart færdige med første udgave af den regionale erhvervsudviklingsstrategi.

Strategien lægger vægt på, at den lokale virksomhed og den enkelte borger kan se og føle sig som en del af den udvikling, der sker her i det nordjyske. Samtidig er den naturligvis orienteret mod den globale udvikling. Byggeerhvervet oplever et stigende innovationspres som følge af den globale konkur-rence og de stigende krav fra kunderne. Derfor er det positivt, at flere af branchens virksomheder allerede nu aktivt er gået med i arbejdet i de regionale byggeklynger. Ser vi fremad, er det nødvendigt, at vi generelt arbejder for at skabe yderligere vækstmuligheder i de producerende og eksporterende erhverv. Vi skal – ikke kun indenfor byggeerhvervene – men på tværs af brancher, søge at udvikle nye forretningsområder og samarbejdsformer. Vi skal naturligvis arbejde for flere vækstiværksættere, men vi skal også pleje og udvikle det potentiale, der ligger gemt i de eksisterende virksomheder – så de mange gode ideer kan blive til nye og profiterende forretningsområder. Udvikling af byggematerialer og -metoder, opkvalificering af branchens medarbejdere, digitalt byggeri og ikke mindst energibesparelser er nogle af de temaer, der i de kommende år skal prioriteres og udvikles – også her i den nordjyske region. Vindenergi og biobrændsel er nogle af de fokusområder, der satses på. Men vi skal også have øjnene op for energibesparelser. I Danmark brænder vi hvert år energi af for ca. 100 mia. kr. Heraf anvendes næsten halvdelen til opvarmning og drift af bygninger. Og det er ikke kun i nybyggeri, der er der millioner at hente ved at bygge energirigtigt. Halvdelen af besparelsespotentialet findes i den eksisterende boligmasse. Derfor skal vi også prioritere bygningsrenoveringer. Byggevirksomhederne kan få en stor konkurrencefordel inden for energirenovering, hvis de formår at udnytte den nye viden og opnår tilstrækkelig erfaring fra det nationale marked, som så kan udnyttes på det internationale marked. Men forskningsresultaterne og de nye metoder udnyttes ikke i tilstrækkelig grad af byggefagene. Forskningsresultater-ne skal i højere grad kobles til de udførende virksomheder, så virksomhederne opnår mulighed for øget konkurrencefordel. Derfor er det også vigtigt at branchens medarbejdere opkvalificeres til opgaven. Byggesektorens medarbejdere skal i langt højere tempo have tilført ny viden. En opgave, som virksomhederne skal påtage sig, men også en opgave, som kan prioriteres regionalt igennem erhvervsudviklingsstrategien. Vi glæder os til at være med – både for byggeerhvervet og for Nordjyllands skyld!