EMNER

Gør op med grådighed

FORANDRING:Der er på flere måder tid til forandring. Socialdemokratiet forsømmer sin opgave. Venstres succesfulde fremmarch med populistiske peptalks, politiske tiltag med udspring i meningsmålinger, skattestop som rammer alles hjerter uden tanke for finansiering, men som betales gennem nedskæringer indenfor væsentlige områder som for eksempel folkeskolen, det frie valg til det frie menneske, øget privatisering og tanken om stordrift. Venstre hylder den kapitalistiske markedsøkonomi, som fungerer ud fra pengenes magt og tilsidesætter det enkelte menneske. Men hvad gør det, når bare lønsedlen fortæller om flere penge? Penge, som på mange områder gør os grådige og fjerner enhver form for omtanke og sund fornuft. Et land går i opløsning, når samfundsmoralen og fællesskabet erstattes af ensidig fokusering hos den enkelte om sin egen lykke. At 90.000 børn lever under international standard forbigås elegant med krav om mere uddannelse, flere test, større faglighed og mere undervisning. For partiet Venstre er det vigtigere at kunne vælge kvantitativt frem for kvalitativt. Her er valget mellem offentlig og privat hjemmehjælp et glimrende eksempel på en sådan tankegang. Socialdemokraterne har meget svært ved at finde fodfæste over for en så gennemgribende individuel tankegang, som Venstre profilerer sig på. For mig er der ingen tvivl om, at SF i fremtidens samfund vil være et værdigt alternativ til Socialdemokratiet. Vi har brug for et tydeligt SF, som markant vil gå ind i en mere værdibaseret politik, hvor fællesskab og demokrati vil være bærende fundamenter. For mig er SF andet end gamle kollektiver og fællebeslutninger, hvor alle skal være enige om alting. For mig handler SF og socialisme netop om at sikre, at det er mennesket og ikke økonomien, der styrer udviklingen. Det kan derfor netop undre, at så mange mennesker finder Venstres politik imødekommende, når de selv samme mennesker er med til, med sin egen politik, at fjerne ansvaret fra den enkelte – fra sig selv. Hvad er vigtigst: At jeg har det godt uden tanke for andre i et fælles samfund eller sikre, at vi som borgere alle kan være med til formulere visioner og arbejde for en ny tids udfordringer, som sikrer et lige Danmark for alle, som er bosat i Danmark?

Forsiden