EMNER

Gør op med myter

Hold da helt op! Jeg skal lige love for, at læsere kom til tasterne efter mit indlæg (28.12.) om forskel på ytringsfriheden i USA kontra Danmark.

FREMMEDE:Hold da helt op! Jeg skal lige love for, at læsere kom til tasterne efter mit indlæg (28.12.) om forskel på ytringsfriheden i USA kontra Danmark. Ikke færre end tre indlæg dukkede op i spalterne (2.1.), alle båret frem at et ubændigt had til de fremmede i vort land og totalt blottet for indholdet i jule- og nytårsbudskabet om næstekærlighed og fred på jord. Samuel Færgemand Mikkelsen angriber mig for at udvise en slap flygtningepolitik og trækker historien om den flygtende irakiske general fra Sorø af stald. For mig er det også en gåde, hvordan han kunne flygte, men lad mig slå fast, at han i sin tid flygtede fra Saddam Husseins brutale Irak for at redde sit liv. Måske er sandheden om hans flugt, at han var et nyttigt redskab for de tre krigsmagere Anders Fogh, Tony Blair og George W. Bush. Svaret vil blæse i vinden, indtil vi får flertal for en undersøgelse af vor inddragelse i Irak-krigen. I sit indlæg hænger Asta Bjerre mig ud for at udvise bukkende adfærd og henviser til den svenske debat, som til forveksling ligner den danske konfrontationslinje siden 2001 anført af VK med støtte fra Pia Kjærsgaard. Ved at gøre forskelligheden til problemer påvirker man konfrontationerne og bidrager til en oppisket hadsk stemning mod vore fremmede medborgere. Jeg erindrer de muslimske ambassadørers brev til statsministeren om et dialogmøde. Det blev afvist med spot og hån fra VK og DF, som vendte de muslimske minoriteter ryggen. Her tolker jeg den afgående amerikanske ambassadør James P. Cains ord til os om, at vi i Danmark er 60 år bagefter USA, hvad angår håndtering af minoriteter i vort samfund. På ingen måde har jeg med mit indlæg udvist bukkende adfærd, men er tilhænger af stabilitet og harmoni omfattende alle i vort land fremfor den hån, bespottelse og krænkelse af minoriteter, som Asta Bjerre giver udtryk for. Kjeld Mortensen peger på fejhedens ytringsfrihed. Her er mere tale om skribentens egen fejhed baseret på troen om, at konfrontationen fremmer integrationen. K.M. roder Anden Verdenskrig ind i debatten. I lighed med den amerikanske ambassadør vil også jeg appellere til, at regeringen udviser lederskab og undlader at håne minoriteter. Enhver form for religionsundertrykkelse, hvad enten den er muslimsk eller kristen, skal der tages afstand fra såvel politisk som af pressen. Jeg ønsker et sekundær Danmark som håndterer religiøs fanatisme i lighed med vore historiske traditioner. Når Socialdemokratiet stiller op til menighedsrådsvalg har det netop rod i, at religiøs fanatisme ikke skal have bestemmende indflydelse ej heller i vore bibelbælter. I 60'erne hentede industriens magthavere udenlandsk arbejdskraft til Danmark i stor stil for at holde hjulene i gang og sikre væksten i vort samfund. Under de skiftende konjunkturer har ikke alle 2. og 3. generations indvandrer formået at finde fodfæste, fordi integrationen har svigtet de sidste syv år under VK med støtte fra DF. Det har skabt myten om, at vore fremmede medborgere er skyld i at vore socialt svageste ikke har fået del i velstandsfremgangen. Med deres konfrontationslinje bidrager Samuel Færgemand, Astrid Bjerre og Kjeld Mortensen til at mytedannelsen fastholdes og forstærkes. Hvad mener læserne? Skal vi forsoning eller konfrontation og dermed bidrage til mytedannelsen om, at når vi har flere fattige børn i Danmark er det ikke regeringen og DFs skyld, men udelukkende kan tilskrives flygtningene og indvandrerne, som vi for 40 år siden selv sendte bud efter grundet mangel på arbejdskraft.