Boligøkonomi

Gør op med ulighed på boligmarked

Uligheden vokser. Boligejerne skummer fløden. Stoppet for ejendomsbeskatning har siden 2001 forgyldt dem med 9 mia. kroner.

Og lejerne betaler festen. Regeringen sidder aktuelt og overvejer, hvordan statskassen i efterårets finanslovsforhandlinger igen kan sikre sig en bid af de almene beboeres penge i Landsbyggefonden. – En ekstraskat der ligeledes siden 2001 har kostet de almene beboere 8 mia. kroner. Og der er ellers rigeligt at bruge Landsbyggefondens penge til. Mens uligheden vokser, gror de sociale problemer i udsatte boligområder, hvor ghettoisering er et stigende problem, og hvor integrationen går alt for trægt. Boligselskabernes Landsforening (BL) har netop udgivet debatoplægget; ”En retfærdig Boligpolitik”. Her fastslås nødvendigheden af, at den almene sektor selv får lov til at bruge pengene i Landsbyggefonden. Og der gøres op med de uligheder, som er indbygget i den nuværende struktur for fondsdannelserne i den almene sektor. Eksempelvis er beboernes bidrag til Landsbyggefonden meget ulige fordelt. Der er i dag boligafdelinger, hvor lejerne betaler en meget høj husleje, og hvor de, blot fordi deres boliger finansieres med indekserede lån, samtidig betaler meget store beløb til Landsbyggefonden. Samtidig har andre afdelinger en mere beskeden husleje og indbetaler kun et beskedent beløb til Landsbyggefonden. BL foreslår et system, hvor pengene kan bruges behovsbestemt, og hvor indbetalingerne sker efter evne. Vi lægger op til, at huslejen i de almene boligafdelinger reguleres således, at boligafdelinger, der er plaget af en uforholdsmæssig høj husleje, kan reguleres ned. Til gengæld må afdelinger med forholdsmæssig lav husleje reguleres lidt op. Regeringen bør lade sit embedsmandudvalg, der i øjeblikket arbejder på en rapport, som skal afstikke udviklingen for den almene sektors fremtid læse oplægget fra Boligselskabernes Landsforening. Oplægget slår blandt andet fast, at den almene sektor ligesom alle andre boligtyper skal subsidieres. Det kan ikke nytte, at man tager pengene til kommende nybyggeri fra lejerne. Pengene i Landsbyggefonden skal bruges til boligforbedringer og økonomisk hjælp til udsatte boligområder.

Forsiden