Gør op med vanetænkning

Normalt vil man ikke sætte lighedstegn mellem besparelser i det offentlige og bedre betingelser for erhvervslivet.

Men det er en sandhed med store modifikationer, hvis vi gør op med den traditionelle vanetænkning, hvor vi betragter os som kunder hos det offentlige, der køber ydelser som betales med skatter og afgifter. Lad os i stedet vende udviklingen ved at lade det offentlige forlade den nuværende transaktionsbaserede opfattelse og i stedet betragte forholdet mellem erhvervsliv og det offentlige som en relation. Dette vil grundlæggende betyde, at man fra de offentlige myndigheder fremover vil betragte erhvervslivet og dets repræsentanter som interaktiv værdiskabelse i et længerevarende forhold. Man kommer fra det offentlige til at stå over for velkendte aktører og man fornemmer den klare afhængighed, der er mellem de to parter. Den indsats man iværksætter vil bygge på en vurdering af problemløsningskompetencer med fokus på service og individualiseret dialog. Som det ofte sker i dag er de nye rammebetingelser udsprunget af dialog, men dialogen er mere udtryk for ønsker end behov. Den relationsorienterede tilgang lægger op til et fremtidigt samarbejde hvor brugerdreven - eller rettere behovsdrevet - innovation vil være grundlaget for ny rammebetingelser. Aalborg Industri- & Handelskammers samarbejde med det offentlige har sat fokus på behovsdreven innovation. Bestyrelsen er meget bevidst om at det ikke er et spørgsmål om at komme med en lang ønskeseddel. Det man fremover sætter fokus på er hvad vi har behov for, så man kan konkurrere på lige fod med erhvervslivet i andre egne af Danmark. Konkurrence er spørgsmålet om at skabe mere værdi end konkurrenterne - value for less money, som det blev udtrykt i Tænketank '08, nedsat af Aalborg Industri- & Handelskammer.