Gør skolerne endnu bedre

Globaliseringen er over os. Verden bliver mindre, og den internationale konkurrence stiller større krav til vores evner, kompetencer og kreativitet. Det betyder, at de i forvejen gode nordjyske skoler skal blive endnu bedre.

Vi skal have velfungerende folkeskoler, hvor eleverne udvikler deres potentiale og får lyst til at lære mere. At flere unge gennemfører ungdomsuddannelser, har betydning for kommende medarbejderes kvalifikationer i vores virksomheder og for et trygt og socialt sammenhængende lokalsamfund med mulighed for fortsat vækst. Behovet for et løft af skolerne i Nordjylland aktualiseres af en række grundlæggende forandringer i vores samfund. Landegrænser spiller nu en mindre rolle end nogensinde, og det har betydning for os alle – især for de mange danske virksomheder, som til daglig mærker den stigende globale konkurrence fra specielt Asien direkte på kroppen. De unge skal have faglige kompetencer, som gør dem i stand til at spille en konstruktiv rolle i de mange kulturmøder, de vil få i fremtiden – såvel når de rejser ud som inden for Danmarks grænser. Hvis vi skal kunne følge med den globale udvikling og bevare vores høje levestandard herhjemme, skal vi blive ved med at udvikle skolerne, så elevernes færdigheder er helt i top, når de går videre i uddannelsessystemet og træder ind på arbejdsmarkedet. Hvordan fremtidssikrer vi så vores nordjyske skoler? I vores region er vi vant til at stå sammen, handle hurtigt og tænke nyt, når vi stilles over for nye udfordringer. Det gør vi også nu, når lokale skoler, virksomheder, forældre, lærere og elever mandag 26. april er inviterede til inspirationsdag hos Aalborg Havn A/S i Aalborg. Her vil vi i fællesskab finde ud af, hvordan vi kan gøre de nordjyske skoler endnu bedre og udvikle platformen for et øget samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner, forældre og virksomheder. Inspirationsdagen er en del af projektet Vores Skole, som Danmarks Lærerforening, Skolelederne, Danske Skoleelever, Skole og Samfund og DI står bag. Projektet handler om at skabe en positiv bevægelse i skolen og at styrke og synliggøre de mange konkrete forandringsprojekter, som skolerne arbejder med eller igangsætter. På inspirationsdagen i Aalborg vil vi blandt andet arbejde med at styrke naturfagsundervisningen og elevernes læsekompetencer. Men også med at etablere samarbejder mellem skoler og virksomheder og om at inddrage forældrene på en positiv måde i skolen. Vi vil vise, at hvis vi tager et fælles ansvar, samler de gode kræfter og dyrker nye samarbejdsmuligheder, er det muligt skabe den positive opbakning om folkeskolen, som er så afgørende for, at skolen kan lykkes med sit arbejde og sikre vores fælles fremtid i Nordjylland.