Socialforsorg

Gør som VK

Jeg skal som svar på Lene Hansens (S) læserbrev 18.9. for det første beklage, at både S og R har valgt at løbe fra aftalen om kontanthjælpsloftet.

Det er normalt at stå ved de aftaler, som man har indgået. Derudover må man sige, at aftalen om loftet på kontanthjælpen har virket efter hensigten, idet Danmark i dag er vidne til en rekordlav ledighed på 4,4 pct.. Det afgørende for Venstre er, at det skal kunne betale sig at arbejde for alle. I de familier, der rammes af kontanthjælpsloftet, skal den ene part op og tjene mere end 25.000 kr. om måneden, for at det kan betale sig at arbejde. Det virker jo nærmest som en selvfølge, at motivationen for at få et job ikke er stor, hvis den enkelte og dennes familie ikke kommer til at mærke en forskel i privatøkonomien. Denne problemstilling står 130.000 danskere i; danskere for hvem det nærmest ikke kan betale sig at arbejde, idet den daglige økonomiske gevinst for denne gruppe vil være på under 50 kr. Regeringen vil blive ved at arbejde på at gøre det mere attraktivt at arbejde. Et arbejde, der allerede er godt i gang efter gennemførelse af kontanthjælpsloftet, sænkning af mellemskatten og indførelse af jobfradraget. Den danske økonomi er kernesund, og det går godt, men det er også nu, vi skal passe på, at der ikke sker en overophedning på længere sigt. Flere og flere danske virksomheder melder om problemer med at skaffe arbejdskraft både faglært og ikke-faglært. Nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at 14.000 kontanthjælpsmodtagere uden videre er kvalificeret til at tage et almindeligt job. Så i stedet for at sprænge aftalen om kontanthjælpsloftet, så skulle S og R hellere gøre som regeringen og koncentrere sig om at få den enkelte kontanthjælpsmodtagers kompetencer tilpasset til de ledige jobs og derved få et job, som det takket været kontanthjælpsloftet kan betale sig at have. De 150 millioner kroner, det vil koste at løbe fra aftalen vil være bedre brugt på efteruddannelse og en mere effektiv jobformidling. Det ærgrer mig, at Lene Hansen og hendes parti ikke ønsker at bidrage positivt til videreudviklingen af den historiske mulighed, vi har for at bevæge flere ledige fra kontanthjælp over i beskæftigelse. En bevægelse, der vil gavne økonomien både for den enkelte borger og for det danske samfund.