Børnepasning

Gør vi det nu godt nok for børnene?

DRONNINGLUND:Børne- og kulturudvalget har sagt ja til, at der ved indgangen til det nye år sættes gang i en brugerundersøgelse på daginstitutions- og dagplejeområdet. Det sker i forlængelse af byrådets beslutning om at lade kommunen skifte fra ramme- til målstyring. Målet ned brugerundersøgelsen er så at se, om de vedtagne politiske mål i den nye målstyrings-model er gennemført - og i hvilket omfang. - Vi vil se, om vores politikker på området står mål med forventningerne, siger børne- og kulturudvalgsformand Peter Bandholm (V), der samtidig påpeger, at det overordnede mål med den kommunale børnepasning er, at den daglige håndtering af de små verdensborgere gennemføres i et trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældrene, børnepasserne og kommunen. Det specifikke 2003-mål for kommunes dagtilbud har været, at børnene skal opleve sammenhæng og tryghed i deres hverdag, at der er gode muligheder for børnenes personlige og sociale udvikling, samt at den kommunale pladsgaranti fastholdes.