Gør ydelserne billigere

Fem skarpe til Socialdemokraternes politiske ordfører Henrik Sass Larsen

Arkivfoto. Socialdemokraternes henrik Sass Larsen.
FOTO: Thorkild Amdi/scanpix

Arkivfoto. Socialdemokraternes henrik Sass Larsen. FOTO: Thorkild Amdi/scanpix

Hvad er der galt med brugerbetaling? Hele præmissen for velfærdssamfundet er, at vi bidrager solidarisk og at vi får ydelser efter behov. Brugerbetaling er derfor en ekstra skat. Du taler selv for tilkøbsydelser, hvor forældre skal købe længere åbningstider i daginstitutioner og ældre mere rengøring. Hvad er egentlig forskellen? Tilkøbsydelser forudsætter, at der er en grundydelse, som vi alle har ret til gratis. For at imødekomme folks stigende krav til den offentlige service foreslår vi så, at man giver mulighed for at købe ekstra ydelser, så det ikke altid kun kommer til at handle om rettigheder for folk i bunden. Synes du, at der er logisk sammenhæng mellem, hvad er er gratis og hvad der er brugerbetaling på i dag? Nej, hvorfor skal det koste så meget at gå til tandlæge og være gratis at gå til læge for eksempel. Skal det så være gratis at gå til tandlæge? Ja, det bør man arbejde hen imod. I hvert fald at gøre det så billigt som muligt. De sidste år er tendensen gået imod at sætte brugerbetaling ned, for eksempel på daginsitutionsområdet, og sådan synes jeg det skal være på alle områder. Har vi råd til det - du har jo selv tidligere advaret mod, at Danmark går fallit, hvis alle folks krav skal tilfredsstilles over skattebilletten? Selvfølgelig har vi råd, det er et spørgsmål om prioriteringer, og i hvilket tempo, man gør det.