EMNER

Gøttrup vil på fjernvarme

Ud af 222 husstande i Gøttrup, Korsholm og Skerping vil foreløbig 173 gerne kobles på fjernvarmen fra Fjerritslev. Det får bestyrelsen for Fjerritslev Fjernvarme til at arbejde videre med et projekt.

- Der er især stor opbakning i Gøttrup, oplyser Lars Eriksen, der er tovholder for de indledende undersøgelser, som Ørebro Beboerforening står for. - I Gøttrup har 90 pct. meldt sig som interesserede, mens det er 80 pct. i Korsholm og Skerping. Men der kan jo stadig nå at komme flere til, som han siger. Fjerritslev Fjernvarme begynder nu på en beregning af prisen for at lægge 9,6 km forsyningsledning langs Aggersundvej til Skerping og videre gennem Korsholm til Gøttrup, og midt i april forventer Lars Eriksen, at der kan holdes et borgermøde, hvor beboerne får præsenteret projektet. Fjerritslev Fjernvarme forsyner i forvejen Klim og V. Thorup, ud over Fjerritslev-området, og varmemester Kenny Lundtoft oplyser, at værket også har kapacitet til ca. 200 husstande i Gøttrup-området, uden at skulle foretage tekniske ændringer eller udvidelser. - Men vi er ved at være deroppe, hvor vi skal overveje, om vores gamle fliskedel skal mere permanent i brug, siger han. Den er fra 1993 og ikke så effektiv som den nyeste, men den tages i brug i kolde perioder som supplement. - Hvis efterspørgslen stiger mere, skal vi måske overveje en udskiftning.