Golf-debatten er nu kommet ud i chikaneri-området

GOLF:Golfbaneprojektet er nu kommet helt ud i chikaneri-området. Tirsdag 10. oktober havde Niels Erik Christensen på vegne af flere beboere i området samt ham selv et indlæg her i bladet, hvor han bl.a. siger, at det vil blive dødsensfarligt at færdes i området, og det ”kan nemlig være alvorligt at blive ramt af en golfkugle”. I går var jeg en tur på Nørhald Golfbane, vores midlertidige hjemmebane, og jeg kan informere hr. NEC om, at udslagsstederne på hul 1 og hul 3 i Nørhald ligger cirka 10 meter fra en rimelig stor asfalteret kommunevej med normal trafik. Her passerede bl.a. en rutebil, adskillige biler og nogle cykler, og ingen af dem havde buler efter golfbolde - og ifølge NEC er det jo dødsensfarligt at færdes her. Det, jeg derfor mangler, er bevis på farligheden ved at færdes her. Ved du hvordan man undgår dette i Nørhald? - man sætter et lille skilt op, der siger, at man ikke må slå ud, når der er trafik på vejen. Vanskeligt, ikke? Der er også en grusvej/sti tværs over hul 18 i Nørhald. Ikke langs med banen som her, men på tværs. Der er heller ikke bevis på dødsfald her på grund af golfbolde, idet golfspillere er et fredeligt folkefærd, og vi slår selvfølgelig ikke til bolden, hvis der er folk på vejen/stien. Vejen i Nørhald er en almindelig kommunevej med almindelig færdsel. Den færdsel der er i projektområdet her er minimal, så det vil ikke være et problem med at holde et slag tilbage de få gange, der kommer trafik på vejen, og du gør jo selv meget for at undgå, der kommer trafik forbi din gård. I går kørte jeg også en tur her i området, og for at passere Torndalsvej ved din gård skal man gå gennem ankelhøjt mudder og kokasser, idet dine køer har overgang på vejen! Jeg forstår godt, at beboerne i området, der bliver berørt af et projekt som dette, deltager i debatten, men jeg synes nu, vi har passeret overdrevet med de seneste indlæg, der har været i avisen. Hvad jeg derimod ikke forstår, er en forening i Hobro, der kalder sig Dårligere Bymiljø - nåh nej, undskyld, jeg tror, de kalder sig Bedre Bymiljø. Hvad de har imod projektet kan jeg ikke begribe. Hvad i alverden har foreningen imod, at man flytter vejen ved Torndalsgaard nogle meter? Hvad har det med bymiljøet at gøre? Foreningens formand Kirsten Hjarnø Mathiasen skriver i sit indlæg søndag 8. oktober, at projektet er ude af de fredede områder. Det er flot KHM, for nu kan landmændene stadig køre gylle ud på disse områder med fare for, at gyllen hurtigt siver ned i vor ellers ”rene” fjord. Miljøet i fjorden har sikkert ”godt” af dette og når det er ”godt” i fjorden er det også ”godt” for Hobro. Var der nogen, der sagde ”Bedre” Bymiljø. Man fristes næsten til at tro, at foreningen Dårligere - undskyld, der var den igen - Bedre Bymiljø har en skjult dagsorden, der ikke tåler dagens lys, fordi forkvinden også skriver i sit indlæg, at mange borgere og gæster benytter sig af de rekreative områder. Det kan de stadig, selv når golfbanen ligger der, og vi vil få mange flere gæster til byen, der vil benytte en af de bedst placerede golfbaner i Kongeriget. Golfbanen får en enestående beliggenhed, meget tæt ved byen. Vi vil få en stor og god ungdomsafdeling, idet de unge mennesker kan cykle derud (uden at få golfbolde i hovedet) og det er meget få steder, man har denne mulighed. Mon ikke vi kan få lidt fred for chikanerierne nu, og så glæde os til, at vi får en golfbane til glæde for alle byens handlende, byens gæster, byens og omegnens borgere.