Golf for de utål-modige

BRAMSLEV:Aktive golfspillere i det sydøsthimmerlandske får nu deres helt egen golfbane at tumle på. Midlertidigt. Amtets økonomiudvalg har ingen indsigelse i forhold til et projekt, som under behandlingen i udvalget for teknik og miljø måtte ske uden såvel formand som næstformand. Niels Kr. Kirketerp (V) og Henrik Ringbæk Madsen (S) er begge aktive golfspillere og vil være potentielle brugere af det midlertidige anlæg, en såkaldt golføvebane. Det er tænkt som en forløber for den egentlige Arden-Hobro Golfbane i samme område ved Mariager Fjord i nærheden af Bramslev Bakker. Problemerne med øvebanen, eller den såkaldte drivingrange, er, at den etableres mellem to gravhøje ved Torndalsgaard i Hjerritsdal-området. Det er imidlertid oplyst, at afstanden fra øvebanen til fortidsminderne er 17 meter. Det skønnes at være tilstrækkeligt til, at nutidens fritidssport således ikke kommer til at ramme fortidens eftermæler.