Golf for sjov

Øland Golfklub startede i foråret et projekt med golf for udviklingshæmmede. Starten blev positiv, idet 30 mødte op til åbent hus og efterfølgende meldte ti sig til den ugentlige træning.

Henriette, Jane og Lotte på golfbanen. Til højre Hege, som er ansat på Krobakken og med som "træner"

Henriette, Jane og Lotte på golfbanen. Til højre Hege, som er ansat på Krobakken og med som "træner"

Der er blevet trænet flittigt til den ugentlige træningsdag og et par af spillerne ses ofte i klubben både på drivingrange og på banen. - Vi har været meget spændte på, om deltagerne ville falde fra, når nyhedens interesse ikke mere var til stede, siger en af initiativtagerne, Ib Holmsgaard, der arbejder på bostedet Krobakken, hvorfra flere af deltagerne kommer. Vi har ikke blot kunne fastholde deltagertallet, men senest er der kommet nye deltagere fra Aalborg, siger Ib Holmsgaard, og vi er 12-14 hver tirsdag eftermiddag. Interessen for projektet har været stor og en gruppe fra Aalborg har besøgt Øland Golfklub for at prøve spillet og høre om mulighederne for at deltage. Det har desværre været umuligt at få dem med i år, da den pågældende gruppe har andre aktiviteter på vores træningsdag, siger Ib Holmsgaard, men vi vil næste år se på mulighederne for at få flere til at deltage. Formålet med projektet har først og fremmest været at give deltagerne nogle gode oplevelser og det ser til fulde ud til at være opfyldt. Der er dog også rigtige gode golfspillere og i den forløbne uge er to af deltagerne, Steffen og Preben, blevet spillet ”fri” og må således nu spille på klubbens 18 huls bane. Den ugentlige træning bliver afsluttet med spisning i klubhuset og har således også en social funktion. - Øland Golfklub har søgt støtte hos kommunen, organisationer og fonde til de udgifter i udstyr, bolde, baneudgifter og mad. Det kræver ikke blot mange menneskelige ressourcer men også økonomiske, siger klubbens formand, Ejner Bering og med golfklubbens anstrengte økonomi, har det været dejligt med den støtte, vi har fået. Lions Brovst har støtte med 5.000 kr., Folkeoplysningsudvalget i Jammerbugt kommune, Spar NORD Fonden og Carlsberg Mindelegat hver med 10.000 kr.