Golf

Golfbane-hindring væk

Ingen klagede til Naturklagenævnet

LØGSTØR:Den allersidste mulige hindring på vejen mod en ny 18 hullers golfbane i Løgstør er nu ryddet af vejen. Nu er indsigelsesfristen nemlig overskredet hvad angår den dispensation som amtet har givet efter naturbeskyttelsesloven og museumsloven til såvel den nye golfbane som boligområderne, der skal etableres i forbindelse med golfbanen. Og Naturklagenævnet har ikke fået en eneste indsigelse. Det var nødvendigt dispensation efter naturbeskyttelsesloven, hvis golfbanen skulle blive til noget. Området er nemlig inden for strandbeskyttelseslinien. Den dispensation valgte amtet af give for en måned siden, men det var muligt at klage over afgørelsen til Naturklagenævnet - en mulighed som ingen altså har benyttet sig af. Et af hullerne anlægges inden for strandbeskyttelseslinjen, og fire andre overskrider den delvist. Det er to et halvt år siden, at en gruppe mennesker tog initiativ til at få anlagt golfbanen i Løgstør, der kommer til at koste omkring 10 mio. kr. at få anlagt Idéerne omkring golfbanen blev aktuelle efter Løgstør Kommune besluttede at købe Ravnstrupgården syd for Løgstør for omkring 13 mio. kr. Der er 83 hektar jord. Omkring 70 hektar bliver golfbane. Resten skal indeholde boliger. Hele anlægget ligger med enestående udsigt over Løgstør Bredning og Frederik den VII`s kanal. Løgstør Golf Klubs bane er allerede under anlæggelse på Ravnstrupgården, og banen kommer til at ligge i et let kuperet terræn med mange huller, hvorfra der er panoramaudsigt over Limfjorden. Baneanlægget vil komme til at bestå af en 18 hullers golfbane og en 9 hullers pay and play bane. Pay and play banen vil være klar til brug i dette forår og 18 hullers banen vil være spilleklar sommeren 2006.