Golf

Golfbane klar i 2007

De første baner skal tages i brug allerede næste år

HVALPSUND:I maj 2007 indvier Hvalpsund Golf Klub sin nye 18-hullers bane. Sådan ser tidsplanen i hvert fald ud lige nu, hvor arbejdet med lokalplanen er godt i gang. Det er arbejdsgruppen bag projektet, der selv betaler for at få udarbejdet en lokalplan i samarbejde med kommunen. Sagen har været behandlet af amtet, som hverken vil kræve regionplantillæg eller VVM-redegørelse. - Vi regner med, at lokalplanen er færdig til at blive behandlet på byrådsmødet i oktober, siger Preben Sonnichsen, der er tovholder på projektet. På debat- og visionsmødet i Hvalpsund Hallen i aften vil han gøre rede for, hvor langt arbejdsgruppen er nået med projektet. - Det hele udsprang jo faktisk af det møde, der blev holdt i 2003. Så vi er nok i virkeligheden den arbejdsgruppe, der er nået allerlængst, siger Preben Sonnichsen. Gruppen har indgået en aftale om at købe cirka 70 hektar jord til golfbanen, som kommer til at ligge på Holegårdens marker både nord og syd for Tingvej. - Vi skal gerne overtage jorden pr. 1. januar 2005. Vi forventer, at lokalplanen bliver godkendt i løbet af vinteren, så vi kan gå i jorden til april, siger Preben Sonnichsen. Allerede i august 2006 skal øvebanerne og den såkaldte driving range være klar til brug. Pay & Play banen skal stå klar i september 2006, så folk kan komme i gang med at øve sig. I maj 2007 skal klubhuset tages i brug, og samme måned vil 18 hullers-banen blive indviet. En forudsætning for det hele er naturligvis, at økonomien kommer på plads. Men her er arbejdsgruppen også nået et langt stykke. - Vi arbejder med et budget på knap 20 millioner kroner plus moms. Heraf regner vi med at tage en tredjedel som realkreditlån, og en tredjedel låner vi i Sparekassen Farsø. Direktør Mogens Jensen har selv bedt om at komme med i projektet, oplyser Preben Sonnichsen. Den sidste tredjedel af beløbet skal komme fra medlemmerne. Budgettet forudsætter, at Hvalpsund Golf Klub får 300-500 medlemmer i løbet af et par år. De skal betale cirka 4000 kroner i indskud hver, og dertil et lignende beløb i årligt kontingent. Med hensyn til kontingentet bliver der dog nogle rabatordninger for blandt andre ægtefæller og ungdomsspillere.