Golfbane må ikke krydse stinettet

HOBRO:En kommende golfbane på nordsiden af Mariager Fjord og i skellet mellem Hobro og Arden kommuner, må ikke krydse det regionale stinet. Med den bemærkning som eneste ekstra krølle har Nordjyllands Amts udvalg for teknik og miljø anbefalet, at forslaget til nyt regionplantillæg for området sendes i offentlig høring. Regionplantillægget er nødvendigt for planmæssigt at få golfbanen bragt i overensstemmelse med bestemmelserne for området. I området har flere lokale lodsejere, beboere m.v. markeret sig stærkt mod golfbaneprojektet, og det ventes, at der på et borgermøde 26. november vil komme endnu flere synspunkter frem. Det er et borgermøde, amtets udvalg for teknik og miljø har bestemt sig for at deltage i. Debatmødet vil i øvrigt blive holdt i Valsgaard. Der har allerede været gennemført en såkaldt foroffentlighedsfase, og i debatperioden indkom der 12 indsigelser mod eller forslag til projektet. Bl.a. blev det fra flere sider påpeget, at der i området er mangel på landbrugsjord, og at det derfor vil være forkert at inddrage store arealer til en golfbane. Initiativtagernes planer går på at anlægge en 18-hullers golfbane med gården Torndalsgård som centrum for aktiviterne. Gården er allerede overtaget af de aktionærer, der sammen har rejst den snes millioner kroner, projektet løber op i.