Golfbane-ønskerne prøves af

Skov- og Naturstyrelsen tages sammen med Nordjyllands Amt i ed som de første

DRONNINGLUND:Folkene bag den planlagte nye golfbane ved Dronninglund Kunstcenter har taget fat på det benarbejde, der skal sikre de nødvendige godkendelser af golfbaneprojektet. Ud over Dronninglund Kommune, der skal have udarbejdet en lokalplan og et kommuneplantillæg for at give planmæssig plads til golfbanen, skal også Nordjyllands Amt samt Skov- og Naturstyrelsen inddrages i planlægningen, og det er disse to sidstnævnte instanser, at golfbane-folkene nu har taget fat i. Fokus på fredskov Det er på den ene side sket med et brev til Skov- og Naturstyrelsen, hvori der tages fat på ét af de mere følsomme emner i forbindelse med den nye golfbane. Det drejer sig om den nuværende fredskov i skovarealet vest for Kirkevej. Her vil golfbanelejren gerne anlægge en del af den nye 18-huls bane, men for at disse planer kan realiseres, skal der fra Skov- og Naturstyrelsens side udstedes en dispensation i forhold til den gældende fredskovpligt på stedet. Det er endnu uvist, hvornår Skov- og Naturstyrelsen vil svare på henvendelsen fra golfbanegruppen, men i sidstnævnte gruppe er håbet, at det vil ske inden for en måneds tid, så der derefter kan sættes gang i planprocessen på både lokalt og regionalt niveau. Møde med amtet Inden denne planproces igangsættes, skal golfbanefolkene imidlertid også i denne uge mødes med embedsfolk fra Nordjyllands Amt for at præsentere golfbaneideen. Her vil kommunaldirektør Ove Thomsen, landinspektør Jørgen Ravn, teknisk chef Thomas Jepsen og planlægger Bodil Bjørn fra kommunekontoret fortælle amtets repræsentanter om det planlagte golfbaneanlæg og den tilhørende tidsplan. Håbet for de kommunale repræsentanter på mødet med amtets folk er, at mødet vil føre til en forhåndstilkendegivelse fra Nordjyllands Amt gående på, om det med amtets øjne vil være muligt at realisere golfbaneprojektet - og om der i så fald er behov for at få udarbejdet et amtsligt regionplantillæg for at gøre dette muligt. Hvis det går, som golfbanegruppen ønsker det, vil den planlægningsmæssige del af golfbaneprojektet være fuldendt i første kvartal af 2006. Nyt navn Ud over arbejdet med at få Nordjyllands Amt og Skov- og Naturstyrelsen med på golfbaneholdet som velvillige medspillere, har golfbanegruppen også givet golfbaneprojektet en ny arbejdstitel, så det fremover går under navnet "Dronninglund Golf, Lunderbjerg". Derudover har kommunaldirektør Ove Thomsen på det seneste møde i golfbanegruppen orienteret om, hvordan den nye golfbane kan gøres kendt ved blandt andet at markedsføre den på kommunens hjemmeside, ligesom det på selvsamme møde blev foreslået, at der på nettet etableres et debatforum, så alle interesserede dér kan komme med verbale input til det storstilede golfbaneprojekt.