Golfbanen for tæt på stranden

GOLFBANEN:Vi kan forstå af pressen, at Nordjyllands Amt har givet tilladelse til etablering af en 18 hullers golfbane ved Mariager Fjord. Vi har tidligere tilkendegivet betænkeligheder over for en golfbane så tæt på strandbeskyttelseslinien og lokale kulturværdier som gravhøje. Vi skal ikke ligge skjul på, at vi er uforstående overfor Nordjyllands Amts disposition i denne sag, som vi efterhånden oplever, er trukket i langdrag. Vi håber, at Nordjylland Amts tekniske forvaltning er enige med os i, at vi som almindelige borgere stadig kan færdes frit og have den rekreative nydelse det er at vandre og cykle på amtets cykelruter og naturstier. Samtidig går vi ud fra, at alle, der færdes i området, kan gøre det sikkert og uden fare for golfkugler. Det ville også være på sin plads, at Nordjyllands Amt og de mennesker, der har fået dispensationen til golfbanen, redegør for, hvor de forestiller sig placeringen af en parkeringsplads til de mange biler, der nu vil køre i området.