Golfbaner breder sig til fredet natur

Flere nordjyske golfklubber har placeret nye baner i særligt følsomme naturområder

NORDJYLLAND: Overalt i Nordjylland udvider golfklubberne på grund af fyldte ventelister, og flere og flere steder skyder nye golfbaneanlæg op i sarte og beskyttede naturområder på heder, overdrev og i enge, og det er ikke noget Danmarks Naturfredningsforening er særlig begejstret for. - Det er alvorligt. For de områder, det går ud over, er sjælden natur, som er i kraftig tilbagegang, og det er skidt, hver gang vi mister bare et lille stykke, siger Anton Thøger Larsen, der er lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg Kommune. Han tilføjer, at naturfredningsforeningen også finder det problematisk, at store rekreative naturområder bliver lukket af for offentligheden, når golfklubberne køber dem. Hvad angår miljøpåvirkningen så viser aktuelle eksempler, at hede- og engplanter flere steder har måttet vige til fordel for tætklippede, gødningskrævende golfgræsplæner. I Brovst fik Øland Golfklub for eksempel amtets tilladelse til at anlægge nye baner på et naturbeskyttet overdrevsareal øst for Oksholm Skov, og i Brønderslev gav amtet den lokale golfklub lov til at lave nye baner i et beskyttet engområde i Nørre Ådalen. Sebber Kloster Golfklubs opkøb af nogle store skovarealer ved Nibe kommer formentlig til at gå ud over nogle sjældne padder, og i Gistrup, Aalborg og Hobro er de lokale golfklubber i gang med at udvide ind i områder, der indeholder beskyttet og endda fredet natur. På Nordjyllands Amts naturkontor, hvor dispensationerne til naturbeskyttelsesloven gives, mener sagsbehandlerne ikke selv, at de er for flinke. Som sagsbehandler John Mønsted Jensen siger det, så giver de kun dispensationerne, når de vurderer, at det er forsvarligt. Men han forstår godt, at der er kommet stigende opmærksomhed omkring emnet og understreger, at man selvfølgelig også for fremtiden vil være opmærksomme på, at der ikke sker alvorlige forringelser i naturen. 1. sektion side 4