Golf

Golfbaner på begge sider af fjorden

Hobro Fjord Golfklub vil - måske - blive anlagt i naturskønt område på nordsiden af Mariager Fjord

HOBRO:Hadsund og Mariager var først til at melde ud, men i Hobro er man - mindst - lige så langt fremme med planerne om en golfbane. Den kommer til at ligge i det naturskønne område på nordsiden af Mariager Fjord, og har man talent og et Tiger Woods slag, er det såmænd lige før, man fra hul 18 på den kommende Hobro Fjord Golfklub bliver i stand til at slå bolden over på greenen ved hul 1 på den planlagte bane ved Aa Mølle på den modsatte side af fjorden. Bag Hobro Fjord Golfklub står en kreds af golfinteresserede hobroensere, som for de flestes i forvejen dyrker deres lidenskab i en af de øvrige golfklubber på egnen, men også både Hobro og Arden kommuner er taget i ed. I det koncept, der allerede har været præsenteret for myndighederne, er der dog ikke indregnet offentlige tilskud af hverken den ene eller anden art, oplyser Kell Schellerup, Hobro, på vegne af projektgruppen, der endvidere består af Niels Kr. Kirketerp, Kirketerp, og Charles Kastbjerg Christensen, Hobro. Planerne går på at indrette en 18 hullers golfbane på naturskønne arealer på nordsiden af fjorden. Projektgruppen har kik på arealer, der i dag ejes af fem-seks lodsejere. Arealerne krydser kommunegrænsen mellem Hobro og Arden kommuner, således at golfbanen på en måde bliver et fællesanliggende for de to nabokommuner. - Forhandlinger om køb af den nødvendige jord er netop i øjeblikket inde i den afgørende fase, og hvis brikkerne ellers falder på plads, vil golfbanen med tilhørende faciliteter stå klar til brug allerede i 2004. En træningsbane vil endda kunne tages i brug allerede i løbet af det kommende år, siger Kell Schellerup. Men vejen er endnu brolagt med mange forhindringer. En del af de arealer, der er udset til golfbanen, er fredede arealer, og derfor er det oplagt, sagen bl.a. skal en tur omkring naturfredningsnævnet. Foreløbig er projektet fremsendt til Nordjyllands Amt med henblik på at få en førstegangs vurdering af de tanker, der ligger bag. Det færdige projekt er beregnet til at koste i underkanten af 20 mio. kr., hvoraf en væsentlig del naturligvis går til køb af jord og den ejendom, der efter planerne skal ombygges til klubhus m..v. Finansieringen er endnu ikke endelig på plads, men det er ideen, at selve baneanlægget skal udbydes i aktier i et aktieselskab, der kaldes Hobro Fjord Golfbane A/S. Den egnetlige golfklub er indtil videre navngivet Hobro Fjord Golfklub. Det foreløbige baneprojekt er i øvrigt tegnet af en af landets førende golfbanearkitekter, Henrik J. Jacobsen, Holstebro, som også er arkitekten bag Rold Skov Golfklub. Initiativtagerne til projektet i Hobro har arbejdet med planerne siden marts, men de har hidtil holdt kortene tæt ind til kroppen. Og det er helt tilfældigt, at planerne kommer ud til offentligheden samtidig med et tilsvarende fællesprojekt i Hadsund og Mariager. - At der nu er planer om to golfbaner i Mariager Fjord området bekymrer os ikke. I for eksempel Vendsyssel er der mere end snes golfklubber, og vi er overbevist om, at der vil være plads og behov for yderligere to i Himmerland - en på hver sin side af Mariager Fjord, mener Kell Schellerup.