Golfen kommer

Siden 1990 er antallet af golfbaner i Danmark mere end fordoblet. Tallet er steget fra 62 baner til knap 150. Golf er tredjestørste idræt for voksne over 25 år. En 18-hullers gennemsnitsgolfbane beslaglægger omkring 60 hektar, svarende til et middelstort landbrug eller 120 fodboldbaner. Dansk Golfunion har for nylig meldt ud, at der formentlig er brug for yderligere golfbaner i Danmark - cirka 10-15 baner om året. Det betyder, at vi i givet fald om 10-15 år i alt kommer op på cirka 300 golfbaner - et areal på omkring 20.000 hektar eller svarende til Samsø og Læsø tilsammen. Kilde : Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Golfunion