Golf

Golfklub efterlyser nyt drive

Mariager Fjord Golfklub må have hjælp af investorer

HADSUND:Optimisme er godt, men man skal have noget at have den i, mener man i Mariager Fjord Golfklub, hvor optimismen nu er iblandet et kraftigt stænk realisme. Efter at have stridt sig vej igennem myndighedsjunglen og blandt andet opnået, at en lov næsten blev strikket rundt om golfbaneprojektet ved Aa Mølle, står man nemlig nu i en situation, hvor den sidste hurdle, et tilstrækkeligt stort antal medlemmer næppe kan nås inden for den fastsatte tidsgrænse. - Bestyrelsen har nu i halvanden måned kløet hårdt på med arrangementer og markedsføring, og det har givet os små 50 nye medlemmer oven i de 100, vi havde i forvejen, så vi kan godt se nu, at det ikke går, hvis vi skal nå 400 inden udgangen af juli, opregner formand Ulla Birch. Omvendt har man på ingen måde opgivet at få realiseret golfbanen, og efter et stormøde forleden med deltagelse af Mariager og Hadsunds borgmestre, handelsstandsforeninger, erhvervsråd og turistorganisationer har man nu lagt en ny strategi. - Vi havde på mødet deltagelse af Flemming Vennekilde, en konsulent fra Århus, der har stor erfaring med etablering af nye golfklubber, og han fremlagde flere modeller for en anden finansiering, fortæller Ulla Birch. Fælles for dem alle er, at de kræver deltagelse af nye investorer, for at banen kan blive en realitet. I runde tal betyder de manglende tilmeldinger, at klubben mangler syv millioner kroner i restfinansiering. Det er til en vis grad op til investorerne, hvordan en model konkret skal skrues sammen. - Det kan blive sådan, at investorerne køber jorden og bygger, eller at de bare indskyder pengene, så vi selv bygger. Det er der ikke truffet nogen beslutning om. Nu må vi bare håbe, at nogen kan se en interesse i at skubbe os i gang, siger Ulla Birch. Tanken er stadig, at banen med tiden bliver 100 procent medlemsejet, og Ulla Birch vurderer, at dét stadig er realistisk. - For to år siden stod den nye golfklub Himmelbjerget ved Silkeborg i samme situation. Her fik man tre-fire investorer med, og nu står man altså med 830 medlemmer, siger Ulla Birch, der ikke behøver en tilsvarende tilstrømning for at nå i mål med planerne ved Aa Mølle. Budgettet er lagt an på 400 medlemmer i det første år, og kravet er, nu som før, at omkring 700 inden for en overskuelig årrække tegner medlemskab. Også dét anses for realistisk. - Medlemmerne er der. Det hører vi fra alle sider, men folk melder sig først ind, når banen ligger der. Og sådan er det næsten alle steder. Ifølge Flemming Vennekilde er vi bestemt ikke de eneste, der står i den situation, siger Ulla Birch. Hun pointerer, at den nye strategi ikke har fjernet behovet for, at nye medlemmer melder sig ind.