Golf

Golfklub får dispensation til at sprøjte lidt mere

SKØRPING:Rold Skov Golfklub har fået lov til at fortsætte med at sprøjte mod ukrudt på banerne i 2005 med. Skørping Kommunes udvalg for teknik og miljø har dermed forlænget den dispensation, som byrådet i foråret 2003 besluttede at give klubben. Tilladelsen til at bekæmpe ukrudt med gift er dog begrænset til en mængde på maksimalt 10 kilo, og de må udelukkende anvendes på greens og teesteder, altså hvor ukrudt er særligt i vejen for golfspillet. Dispensationen blev forlænget for sæsonen i 2004 og nu altså igen for 2005, men det sker dog under protest fra den socialdemokratiske gruppe i udvalget, Henrik Christensen, Mette Busk og Søren Jensen, som har fået tilføjet til protokollen: "Den socialdemokratiske gruppe tager afstand for brug af pesticider på kommunalt ejede arealer." Udvalgsformand Henrik Christensen forklarer, at han ikke ønskede en egentlig afstemning i udvalget, selv om de tre socialdemokrater har flertal og dermed kunne have sagt nej. - Så ville den bare havne i byrådet, og det er ikke sikkert, vi havde fået så god en forhandling som sidst (i 2003, red.), hvor det med lodder og trisser lykkedes at begrænse tilladelsen til 10 kilo. Vi kan risikere et flertal for at give lov til at bruge 60 eller 70 kilo, siger Henrik Christensen, som heller ikke har det store håb om at få hjælp fra Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen, som i flere år har arbejdet på at indgå en pesticidaftale med Dansk Golf Union.