Golfklub får hjælp]

HALS:Teknisk udvalg har sagt ja til et ønske fra Hals Golf Klub om at få lempet reglerne vedrørende brug af pesticider på golfbaneanlægget ved Nordmandshage. Det betyder, at golfklubben i år må bruge 10 liter pesticider på ukrudtsbekæmpelsen - det dobbelte af, hvad klubben ellers havde fået lov til i år. Når golfklubben i det hele taget har fået til opgave at nedbringe brugen af pesticider, hænger det sammen med, at Hals Kommune har til hensigt helt at eliminere brugen af pesticider på kommunalt ejet jord. For folkene i Hals Golf Klub har det imidlertidig vist sig umuligt at holde mælkebøtterne i skak med kun fem liter pesticider og den normale, mekaniske ukrudtsbekæmpelse, og det er i en erkendelse af dette, at teknisk udvalg nu har sagt ja til at lempe lidt på pesticid-kravet i indeværende år. - De har virkelig et problem i golfklubben, forklarer udvalgsformand Johannes Elsnab (V).]