Golf

Golfklub frigør sig fra bank

Jammerbugtens Golfklub har ekstraordinært indbetalt 120.000 kroner til FS Finans - boet efter ebh bank - og er dermed ude af alle tidligere engagementer med den krakkede bank.

Klauvs Krogh: Jammerbugtens Golfklub er nu helt fri af alle forpligtigelser til den tidligere ebh bank. Foto: Michael Christiansen

Klauvs Krogh: Jammerbugtens Golfklub er nu helt fri af alle forpligtigelser til den tidligere ebh bank. Foto: Michael Christiansen

Løsningen betyder en forbedret likviditet for golfklubben. - Vi fik mulighed for at indbetale det resterende beløb tidligere end aftalt. Der var indgået en akkordaftale om at afdrage 50.000 kroner om året, indtil beløbet var betalt. Den nye løsning vil give klubben en stærkt forbedret likviditet de kommende år, når vi ikke skal finde 50.000 kroner årligt til afviklingsbanken efter ebh bank, fortæller formand Klavs Krogh. - Vi fik et tilskud på 15.000 kroner fra Den lille Damedag, havde selv lidt penge i kassen og fik en rigtig god aftale med Sparekassen Vendsyssel om det sidste kroner. FS Finans har med golfklubbens indbetaling af akkordbeløbet slettet et tilgodehavende hos Jammerbugtens Golfklub på 654.999,36 kroner og hos HHG Baneanlæg på 1.525.526,14 kroner.