Golf

Golfklub med mange visioner

Den forholdsvis nye Øland golfklub har stigende medlemstal og mange nye ideer

ØLAND:På Øland Golfklubs generalforsamling trak formand Lone Engberg Degn sig tilbage efter godt et år på posten, hvor hun afløses af nyvalgte Orla Højmark. Lone Degn studerer på Aalborg Universitet, hvor hun er gået i gang med at skrive speciale, og har derfor af tidnød måttet opgive hvervet som golfformand. Lone Degn efterlader en klub i vækst. Øland Golfklub er i løbet af sit første hele driftsår vokset fra 55 til 162 medlemmer, og satser på inden årets udgang at nå op på 300. Øland Golfklub er også aktiv i sin markedsføring, og blandt andet med i de samarbejdende golfklubber i Nordjylland, hvor man spiller for halv pris på hinandens baner. Hjemmesiden udbygges hele tiden, og der er lagt brochurer på turistkontorer og lignende, lige som klubben i år er optaget i bogen Danske Golfbaner. Der er truffet aftaler med egnens hoteller om pakkeløsninger, og en kalender samt flersproget brochure er på vej. Indskuddet for nye medlemmer er blevet valgfrit: Enten 3.000 kroner her og nu, eller 1200 kr. om året i tre år, hvilket kan være mere overkommeligt for mange. Ølænderne I sin beretning omtalte den afgående formand i øvrigt de mange aktiviteter i klubben, hvor man i øjeblikket arbejder med at oprette et juniorudvalg til at tage sig af de mange unge spillere. Klubben har dog allerede fået et par underklubber: En herreklub med navnet Ølænderne - og der er frit valg med hensyn til, hvor ordet skal deles - samt en pigeklub med navnet Rapænderne. Endelig er der en hole-in-one klub, hvor man for et beskedent årligt kontingent kan forsikre sig mod lommesmerter, hvis man skulle få bolden i hul i eet slag og derfor skal give en omgang til alle i klubhuset. Ganske vist er der en fast sponsor på en flaske whisky til den heldige, men det er jo ikke sikkert, en enkelt flaske forslår. Klubbens vellidte greenkeeper Nicholas Juul Andersen flytter tilbage til Sjælland, så der skal ansættes en ny, og på sigt endnu en deltids keeper. Men klubben regner med at fortsætte samarbejdet med træner Kim Åbom. Klubben vil gerne have udbygget træningsfaciliteterne, blandt andet med indspilsgreen og større øvebunker. I klubhuset er der blevet lavet kontor, køkken og terrasse, og fremtidsvisionen er udnyttelse af tagetagen til undervisningslokale. Kontorarbejdet, der var blevet for omfattende til en person, er blevet omorganiseret, så flere frivillige deler arbejdet, og man vil gerne have fast telefontid. Foruden den nye formand, Orla Højmark, Øland, blev Chr. Løth Mortensen, Aalborg, og Aage Sørensen, Brovst, valgt ind i bestyrelsen i stedet for Lone Degn, Kaj Nielsen og Jens Jørgen Kristensen. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Orla Højmark, næstformand Ole Frederiksen, sekretær Chr. Løth Mortensen, kasserer Claus Nielsen, samt Jens Martin Nielsen, Aage Sørensen og Torben Gundersen. Der var mødt cirka 60 medlemmer til generalforsamlingen.