Golfklub vil bruge gift

Udvalgsformand kan ikke gå ind for dispensation

SKØRPING:Rold Skov Golfklub vil frygtelig gerne have lov til at bruge pesticider på banerne i år, men det huer ikke formanden for Skørping Kommunes teknik og miljøudvalg, Henrik Christensen (S): - Jeg vil ikke være med til at give dispensation, så golfklubben kan bruge gift på offentligt ejet jord, siger han, efter at udvalget i første omgang dog valgte at udsætte en beslutning, indtil man havde hørt golfklubben selv redegøre nærmere for dens ønsker. Det skal ske på udvalgets næste møde, hvor politikerne vil bede en repræsentant for klubben fortælle om, hvilke gifte man godt kunne tænke sig at bruge og hvorfor. Ifølge den skriftlige ansøgning har Dansk Golf Union selv forsøgt at udfase pesticiderne, men det er bare ikke lykkedes endnu at finde en brugbar alternativ løsning på især bekæmpelse af svampesygdomme. Ifølge Henrik Christensen er et flertal af udvalget enig med ham i at afvise en dispensation på nuværende tidspunkt. - Vi vil ikke lempe på de krav, der er i øjeblikket. Så skal der komme nye regler centralt, som vi i givet fald må bøje os for. Indtil da forventer vi, at golfklubben overholder de gældende regler, siger han. Rold Skov Golfklub har til gengæld anført, at Dansk Idræts-Forbund har drøftet sagen med miljøminister Hans Christian Schmidt, som gerne vil komme golfklubberne imøde. Golfklubben i Skørping har endda udarbejdet et frivilligt grønt regnskab for at vise sin gode vilje til at være så miljøvenlig som mulig og erklærer sig også villig til både at underkaste sig begrænsninger i pesticidforbruget og at udarbejde årlige rapporter om forbrugets størrelse i forhold til problemerne, som man vil bekæmpe med giften. Udvalgsformand Henrik Christensen er ikke meget imponeret af golfforbundets arbejde i sagen. - Det kan godt undre, at et så stort forbund ikke er tidligere ude med at finde en løsning, siger Henrik Christensen.