Golf

Golfklubben giver afkald på tilskud

BUNKEN:Selv om sagen var enkelt og uden konfliktstof af nogen art, valgte borgmester Hans Rex (V) alligevel at gå uden for døren, da økonomiudvalget forleden skulle behandle en sag om Golfklubben Hvide Klit, hvor Hans Rex jo som bekendt er formand. Sagen drejede sig om, at Golfklubben siger farvel til et kommunalt tilskud på 219.000 kroner, en udgift der dermed kan fjernes fra årets budget. Samtidig betyder det dog også, at Skagen Kommune giver afkald på en indtægt i form af ejendomsskat. - Vi har i over tre år arbejdet på at stille golfklubben på samme måde som andre idrætsforeninger med hensyn til ejendomsskat, og den sag er nu faldet på plads, så golfklubben forpagter golfbanen af Digets Fond, og dermed kan man fritage for ejendomsskat for golfbanen, oplyser Hans Rex. Ejendomsskatten for golfklubben har været 160.000 kroner, som vi jo så selvfølgelig har betalt til Digets Fond, og samtidig har Skagen Kommune leveret et tilskud til golfklubben til betaling af den forpagtningsafgift, som golfklubben har til Digets Fond. Vi har sagt i golfklubbens bestyrelse, at hvis vi kunne blive fritaget for ejendomsskat, så ville vi også acceptere ikke at få betalt forpagtningsafgift. Det betyder ganske vist en underbalance på 60.000 kroner, men vi synes, at vi har fået en så flot behandling af Skagen Kommune hidtil, så det giver vi afkald på, siger formanden for Golfklubben Hvide Klit. - Det får i første omgang den betydning, at Skagen Kommune slipper af med en udgift på 60.000 kroner. Men dertil kommer, at noget af den samlede ejendomsskat, som kommunen siger farvel til, tilfalder amtet, så jeg vil gætte på, at det samlet fremover kommer til at betyde en besparelse for Skagen Kommune på cirka 100.000 kroner om året, siger Hans Rex. bm