Golfklubben holder åbent hus

Publikum kan både få en rundvisning og et spil golf

HOBRO:Hobro Fjordgolfklub har tre gode grunde til at holde åbent hus på søndag. For det første vil klubben gerne give sit bidrag til arrangemenet Fjordens Dag, for det andet vil klubben gerne havde endnu flere medlemmer indtegnet, og for det tredje vil klubben gerne vise publikum, hvad det hele egentlig drejer sig om i en naturmæssig sammenhæng. Ikke mindst det sidste optager foreningens bestyrelse ganske meget. - Mange har fejlagtigt fået den opfattelse, at der skal spilles golf på de fredede bakker direkte ned til fjorden. Det er jo slet ikke tilfældet, siger klubbens pr-chef Charles Kastberg, Hobro. Derfor har golfklubben afsat halvanden time på søndag - det fra fra klokken 13 til 14.30 - til en egentlig rundvisning i det smukke terræn, hvor golfbanen efter planen skal anlægges. - Folk fra klubben vil guide publikum rundt, og man kan således på nærmeste hold få svar på spørgsmål om banens forløb i det smukke terræn, fortæller Charles Kastberg. Rundvisningen er kun den ene side af sagen. En anden er en charmeoffensiv i gængs forstand i et forsøg på at få endnu flere medlemmer. - På stedet har vi allerede en intermistisk bane med syv huller. Her kan publikum få lov til at forsøge sig. Vi stiller naturligvis det fornødne udstyr i form af køller og bolde til rådighed, oplyser Charles Kastberg. Gæsterne kan afhængig af vejr og vind spise eventuelt medbragt mad i klubhuset eller i terrænnet, og der kan på stedet købes både øl, vand og kaffe. Klubbestyrelsen er dagen i gennem naturligvis også klar til at besvaree spørgsmål fra interesserede. Charles Kastberg oplyser, at der på nuværende tidspunkt allerede er registreret mere end 400 medlemmer. Derfor er han heller ikke i tvivl om, at man nok skal nå målet - 1000 medlemmer. - Interessen har været enorm. Det store medlemstal vidner om, at det er en aktivitet, der vil komme hele byen og egnen til gode, siger Charles Kastberg. Selv om banen med udgangspunkt fra gården Torndalsgård på Torndalsvej endnu ikke er anlagt, spiller medlemmerne golf i stor stil. Det er takket være den aftale, klubben har fået i stand om anvendelsen af golfbanen ved Hjarbæk Fjord. - Massevis fra Hobro tager turen til Hjarbæk, og golfklubben har som sådan allerede fået ganske stor betydning også rent socialt. Der er mange eksempler på, at folk, der ikke tidligere kendte hinanden, nu følges ad til golf, siger Charles Kastberg. Åbent hus arrangementet varer i øvrigt fra kl. 11 til 16.