Hjørring

Golfkrigen er afblæst

GOLFPARKEN:Tak til de mange der blandede sig i debatten om udvidelsen af Golfparken og protesterede mod planerne om at bygge boliger oven på et område med særlige vandinteresser. Og tak til de to liste T-medlemmer, der har haft mod til at tage fornyet bestik af sitationen og nu har ændret holdning. Planen for Golfparken II er endnu en gang kommet på Plan- og Miljøudvalgets dagsorden, hvor den på mandag vil blive nedstemt. Og mon ikke selv de to Venstre-medlemmer har set skriften på væggen og på mandag vil tilslutte sig nej’et og således tegne aktier i en fornuftig, fremadrettet vand- og miljøpolitik?