Lokalpolitik

Golfkrigen

] Marts 2003: Et projekt for en golfbane til 20 millioner kroner mellem Hobro og Valsgaard lanceres af Hobro/Arden FjordGolfbane A/S. ] Marts 2003: Hobro Fjord Golfklub stiftes med Kate Kirketerp, Hobro, som formand. ] September 2003: Lodsejere klager over midlertidig øvebane på golfanlægget. Naturklagenævnet beslutter, at klagen har opsættende virkning, men træffer først afgørelse et år senere. ] September 2003: Amtet sætter høringsfase i gang for regionplan, der skal tillade golfbanen. ] Oktober 2003: Hobro Landboforening rejser sig i protest mod golfbanen. Den frygter, at områdets landmænd mister muligheden for at udvide og overleve, når golfbanen lægger beslag på jorden . ] 20. jauar 2004: Høringsfasen for planforslaget for den nye golfbane slutter. Direktoratet for FødevareErhverv nedlægger, hvad der har karakter af et veto mod banen for at beskytte landbrugets interesser. ] Marts 2004: Efter besigtigelse af arealerne og møder med Hobro og Arden Komuner trækker Direktoratet for FødevareErhverv sin indsigelse tilbage. ] Maj 2004: Et flertal i amtsrådet godkender, at planlægningen af golfbanen sættes i gang. ] Juli 2004: Landboforening og lodsejere klager til Naturklagenævnet over amtets regionplan og Arden og Hobros lokalplaner, der tillader golfbanen. ] August 2004:Fredningsnævnet har givet dispensation, men afgørelsen ankes af bl.a. Foreningen Bedre Bymiljø i Hobro til Naturklagenævnet. ] Hobro og Arden kommuner klager til Miljøministeriet over lang sagsbehandlingstid i Naturklagenævnet. ] September 2004: Naturklagenævn ophæver Arden Kommunes tilladelse til midlertidig øvebane. ] 29. oktober 2004: Naturklagenvænet besigtiger arealerne for at vurdere klagerne over dispensationer fra fredningsbestemmelserne, strandbeskyttelseslinjen og nogle biotoper. Nævnet forholder sig også til det juridiske omkring amtets godkendelse af kommuneplan og Hobro og Arden kommuners godkendelse af lokalplaner. ] Afgørelsen forventes i løbet af en uges tid.