Golfnaboer bliver beskudt

GOLF:Jeg er overbevist om, at utroligt mange borgere i Mariagerfjord Kommune er helt og aldeles trætte af, at et flertal af Mariagerfjord Kommunes politikere ikke træder i karakter, og forlanger at love og regler i golfsagen bliver efterlevet, så de kan få skabt ro. Alle må vel være lige for loven. Byrådsmødet i torsdags var en blandet fornøjelse at høre på, for de lokale politikere havde meget blandede kommentarer; men der var dog lyspunkter. Poul Grøn var oprigtigt i tvivl om hvorvidt gældende regler og love var fulgt i sagen, så han vil sende sagen til Statsforvaltningen. Erik Kirkegaard Mikkelsen efterlyste, at borgmesteren skulle skabe dialog mellem parterne, således at der kommer ro i sagen, og de to Venstrepolitikere Jørgen Pontoppidan og Mogens Jespersen gav udtryk for, at sikkerheden og forholdene herude er yderst tvivlsomme. Lone Sondrup turde stå ærligt frem og sige, at hun havde gjort nøjagtig det samme som naboerne, hvis hun skulle have lagt jord til for, at golfspillet kunne finde sted. Hun sagde rent ud, at hun ville være blevet stiktosset. Fakta er jo at der ikke kan spilles golf uden brug af dele af det rekreative stinet, veje og nabojord. Sammenlagt fik politikerne ramt mange af sagens kernepunkter. Vi golfnaboer har intet imod golfbaner, og hvis vi havde tiden til det, er det slet ikke utænkeligt, at vi ville prøve sporten en dag. Men som banen er anlagt, oplever vi dagligt, at mennesker og dyr bliver beskudt – og det forventer man så fra en vis politisk side, at vi skal være lige glade med? Nej, for alle trafikanter herude er altså i farezonen på alle de omkringliggende veje og stier. Preben Christensen har besluttet sig for at golfspillerne skal have ro til at spille – hvad skal golfnaboerne så? Skal vi blive inden døre og holde køerne inde i stalden for at være i sikkerhed? Det er godt at høre, at borgmesteren anerkender, at hul 17 har to udslagssteder, for man kalder dem i forvaltningen ”spil fra fairway” for at omgå Naturklagenævnets afgørelse, hvori det er bestemt, at der ikke må være udslagssteder indenfor 100m beskyttelseszonen (men dog spil fra fairway). Vi forventer naturligvis at udslagsstederne flyttes til en lovlig placering. At borgmesteren har besluttet sig for at der ikke kan komme dialog herude er noget mystisk – en beslutning, mener jeg, bør træffes på et sagligt grundlag. Borgmesteren har end ikke forsøgt at skabe dialog mellem parterne. Jeg er helt med på, at der er langt mindre konfliktindhold i at indvie et hønsehus for en børnehave, men burde en borgmester ikke besidde mod på andre opgaver?