Golfprojekt tæt på afgørelse i Naturklagenævnet

Gravemaskiner igang med at oprense tre søer, og investorer har truffet anlægsaftaler på betingelse af grønt lys 10. april

Investorernes formand - Ebbe Nyvang - på en tidligere øvebane. Nu nærmer afgørelsens time sig. Arkivfoto: Lars Pauli

Investorernes formand - Ebbe Nyvang - på en tidligere øvebane. Nu nærmer afgørelsens time sig. Arkivfoto: Lars Pauli

HOBRO:De første gravemaskiner har gjort deres entré på Hobro/Arden Fjordgolfs arealer i Hjerritsdal og Hegedal. Oprensningen af tre vandhuller på området skal nemlig ske uden for fuglenes yngletid, har Naturklagenævnet tidligere fastslået. Og meget apropos, så træder nævnet igen sammen 10. april. Herfra håber håber Hobro/Arden Fjordgolfbane A/S at høre godt nyt. Nævnet har klager over to tidligere trufne lokalbeslutninger liggende til endelig vurdering. Wiegården Den ene beslutning handler om en lokalplan, som det tidligere Hobro Byråd har vedtaget, og som omgør et areal nær Wiegårdens Børnehave fra legeplads til golfjord. Området 3, som det kaldes, ligger i Hegedal og har berøring med to af de planlagte 18 baner - eller huller, om man vil. I alt fem indsigelser fra naboer, byrådsmedlem Karen Touborg (SF) og Foreningen Bedre Miljø er tilgået Naturklagenævnet. Nævnet skal også forholde sig til en landzonetilladelse givet af det tidligere Arden Byråd. Udslagsbanen Landzonetilladelsen baner vej for at ombytte hul 18 og selve udslagsbanen - kaldet en ”driving range”. Nemlig således, at der nu slåes ud fra laden på nordsiden af Torndalsvej. Ombytningen af de to huller betyder notorisk, at man undgår en betydelig terrænregulering. Men så støder man i stedet på et andet problem i forhold den korte afstand til to gravhøje. Naturklagenævnets dispensation til at spille golf inden for beskyttelseslinien for fortidsminder gælder nemlig ikke en udslagsbane. Skal bolde i høj fart sendes ud i et område mellem to gravhøje må der ny dispensation til, insisterede det nedlagte Nordjyllands Amt allerede 12. oktober i fjor. Indtil da holder projekthaverne vejret, idet man forlods har gennemført en licitation og truffet aftale om anlæg af golfbane under forudsætning af de fornødne tilladelser. Dem har projekthaverne i hus i Hegedal pånær området ved Wiegårdens børnehave. Tilsvarende skal landzonetilladelsen for ombytning af hul 18 og udslagsbane være i hus, før Mariagerfjord Kommune kan godkende en drifts- og anlægsplan i Hjerritsdal-området. Plads nok eller ej Endelig henstår diskussionen om, hvorvidt de 70-80 hektar jord levner fornøden plads til en 18 hullers golfbane, hvor sikkerhedsstande til offentlig vej respekteres. Byrådsmedlemmerne Kim Laursen (V) og Karen Touborg (SF) har tidligere påpeget, at arealets lidenhed giver projekhaverne kvaler med skudvinkler og sikkerhedssafstande ved en række af de 18 huller. Duoen har bebudet at ville rejse sagen i Mariagerfjord Byråd. - Men vi plads nok og ingen problemer. Bare kig på rapporten fra Dansk Golf Union, afviser Ebbe Nyvang, formand for Hobro/Arden Fjordgolf A/S.