Golfsag igen - igen - igen i Naturklagenævn

Denne gang er der indsendt fire klager over Hobro og Arden kommuners landzonetilladelse

Naturklagenævnet kender udmærket til golfsagen - bl.a. fra et tidligere besøg. ARKIVFOTO

Naturklagenævnet kender udmærket til golfsagen - bl.a. fra et tidligere besøg. ARKIVFOTO

HOBRO/ARDEN:Igen - igen - igen i Naturklagenævnet. En efterhånden gammel traver blev sendt afsted i går. Fire klager var der i postsækken, og alle handler de om den landzonetilladelse, både Hobro og Arden kommune har givet til etablering af en golfbane ved Hegedal og Hjerritsdal på nordsiden af Mariager Fjord. Kommunerne kalder det en fodfejl, at landzonetilladelsen ikke pr. automatik fulgte, da man godkendte, at det pågældende område ændrer statsus fra landbrug til golfbane. Men kommunerne kan kalde det præcis, hvad de være vil. For de personer, der er imod projektet, handler det hele om golf kontra landbrug, og de mener, at deres argumenter er så vægtige, at Naturklagenævnet bør bremse projektet for altid. Der slås i klagerne hårdt på de rekreative interesser, landbrugets interesser og sikkerheden for de mennesker, der bare vil nyde naturen uden risiko for at blive ramt af en golfbold. Klagerne til Naturklagenævnet er denne gang signeret Hobro Aalborg Lanboforening, gårdejer Niels Erik Christensen, Foreningen for Bedre Bymiljø i Hobro samt SF's nyvalgte byrådsmedlem Karen Touborg. Klagerne har opsættende virkning, og hvis Naturklagenævnets normale sagsbehandlingstid skal tages som pålydende, kan afgørelsen ligge seks-otte måneder ud i fremtiden. Så lang tid behøver der dog slet ikke at gå i det aktuelle tilfælde. - Sagen er jo særdeles velbelyst, og der kan næppe tilføjes ret meget nyt, konstaterer specialkonsulent Jytte Petersen, Naturklagenævnet. Hun varer sig dog fra at gætte på en dato for en afgørelse, men indskrænker sig til at sige, at det forhåbentligt vil gå relativt hurtigt. Om hun dermed mener et par måneder eller tre, er ikke let at få bekræftet. Til gengæld er det indiskutabelt, at klagerne har opsættende virkning, og for Hobro Arden Fjordgolf A/S betyder det, at man ikke kan komme videre med projektet. I følge selskabets formand Ebbe Nyvang Sørensen får det dog ikke betydning. - De destruktive kræfter skal ikke have lov til at sætte dagsordenen. Vi har den tålmodighed, der skal til, og vi opgiver ikke projektet, siger han.