Golfsagen er pillet af byrådets dagsorden

Politikere vil først have vished for, om loven tillader at ekspropriere til anlæg af golfbane

HOBRO:Meget mod forventning bliver sagen omkring eventuel ekspropriation af jord til golfbanen på nordsiden af Mariager Fjord ikke afgjort på byrådsmødet i morgen aften. Sagen er i sidste øjeblik pillet af dagsordenen. Borgmester H.C. Maarup understreger, at det ikke kan tolkes som et signal om, at man politisk er ved at løbe fra den aftale og den fremgangsmåde, der allerede for omkring tre år siden blev sanktioneret af de tidligere byråd i Arden og Hobro kommuner. - Men der er jo i mellemtiden sket det, at de to gamle kommuner er blevet nedlagt, og at der er skiftet ud på mange pladser i det nye fælles byråd for Mariagerfjord Kommune. Mange af byrådsmedlemmerne har altså ikke tidligere stiftet bekendtskab med sagen, og det er helt i orden med mig, at de gerne vil have sikkerhed for lovligheden af fremgangsmåden, før de eventuelt stemmer ja til en ekspropriation, forklarer borgmester H.C. Maarup. Vil ikke være stopklods Sagen er ny for bl.a. viceborgmester Mogens Jespersen (V), der som politiker har fået sin opdragelse i det tidligere Hadsund Byråd. - Jeg er ikke interesseret i at stoppe noget som helst og absolut heller ikke en golfbane i Hobro. Omvendt vil jeg heller ikke være med til at stemme noget i gennem, hvis det ikke er juridisk holdbart. Det er det, der nu skal undersøges. Jeg håber bestemt, det hele er i orden, og så tager vi den derfra, siger Mogens Jespersen. Borgmester H.C. Maarup er på sin side ikke i tvivl om, at byrådet er i sin gode ret til at ekspropriere. - Det fik vi undersøgt allerede da jeg var borgmester i den nu tidligere Arden Kommune. Efter de oplysninger, jeg ligger inde med, er det helt legalt og helt i overensstemmelse med lovgivningen, fastslår borgmester H.C. Maarup. Tidspunkt kan undre Borgmester H.C. Maarup medgiver, at det måske umiddelbart kan virke underligt, at anmodningen om at få foretaget en ekspropriation kommer på et tidspunkt, hvor golfbaneselskabet allerede er i fuld gang med at anlægge golfbanen. - Men man må jo ikke glemme, at selskabet i flere år har stået som ejer af gården Torndalsgård, og at der forlængst er givet tilladelse til at anlægge en golfbane på stedet. Det er man så gået i gang med. - Det andet aspekt i den sammenhæng er de naboarealer, hvor man nu ønsker en ekspropriation iværksat. Sådan som jeg tolker det, har køber og sælgere kun kunnet nå til enighed om principperne - altså det, at der skal handles og at formålet er at få anlagt en golfbane. Prisen er man uenig om, og derfor ønsker man en ekspropriation, forklarer borgmester H.C. Maarup. Han lægger klart afstand til teorien om, at det alene handler om skattetænkning, da sælger i forbindelse med ekspropriation slipper for at betale skat af fortjenesten. - Tidligere blev der talt om at handle på ekspropriationslignende vilkår. Det gør man ikke længere. Nu bliver der tale om en egentlig ekspropriation, og så bliver det en taksationskommission, der fastsætter prisen. Dermed sættes både køber og sælger reelt uden for indflydelse, siger H.C. Maarup.