Golf

Golfspillere i arbejdstøjet

Baneudvalg i Aabybro Golfklub havde indbudt klubbens medlemmer til en arbejdsdag med oprydning på banen og i klubhuset, så det hele kunne fremstå pænt fra sæsonens start.

Arbejdsholdet klar til den store arbejdsdag

Arbejdsholdet klar til den store arbejdsdag

Den ny sæson indledes mere officielt søndag 20. april med den årlige åbningsturnering. Over 50 medlemmer mødte op til arbejdsdagen, som blev indledt med morgenkaffe og rundstykker. Herefter tog klubbens næstformand Asger Hansen, der samtidig er baneudvalgsformand, over med opdeling af opgaver og holdinddeling. I de næste godt og vel fire timer blev der taget et ordentligt ryk på banen med bl.a. oprydning, beskæring og beplantning. Der er nu inden for det seneste år plantet ca. 2600 træer og planter på golfanlægget, som med tiden vil få banen til at fremstå som en park og naturbane.