Golfspillere ønsker butik Støtte til 26 nye boliger Præstebolig i gammel stil

} ANSØGNING: Golfspillerne i Himmerland Golf & Country Club skal have et sted at købe dagligvarer, selv om den nuværende købmand ikke ønsker at fortsætte. Derfor har klubben søgt om tilladelse til at indrette en butik i Bowlingcentret med et meget begrænset udvalg af dagligvarer. Farsø Kommunes teknik- og miljøudvalg skal på tirsdag tage stilling til, om sagen skal sendes ud i nabohøring. Støtte til 26 nye boliger } FARSØ: Farsø Boligselskab har søgt kommunen om støtte til at opføre 26 almene boliger på Tulipanvej 20. Den samlede anskaffelsessum er 27.651.000 kroner. De søgte også om at få en underskrift på en garantierklæring, som de skal bruge for at kunne søge Realkredit Danmark om et lån på 25.829.000 kroner. Et flertal i kommunalbestyrelsen sagde forleden ja til boligselskabets ønsker. Ny præstebolig i gammel stil } DISPENSATION: Den nye præstebolig, som der er planer om at bygge på adressen Søparken 2 i Farsø, skal opføres i stil med de historiske præsteboliger med et gårdrum. For at give plads til gårdrummet betyder det imidlertid, at byggelinjerne fra vejskel bliver overskredet. Naboerne er blevet hørt, og nogle er positive, andre negative. På tirsdag skal politikerne i kommunens teknik- og miljøudvalg tage stilling til, om der skal gives dispensation til byggeriet. DYYYYYYYT!: Torsdag aften væltede en tankvogn med cirka 20.000 liter gylle på Hornumvej ved Hornum Bro Mølle i Farsø Kommune. Vognen væltede omkuld klokken 20.00 - hvorefter beredskabskorpset rykkede ud og "forettede den fornødne oprydning", står der i døgnrapporten fra Løgstør Politi.