Golfspillere på kursus, før de kan benytte golfbane

Der er stor interesse for at spille golf i Dronninglund Golfklub, og til foråret oprettes tre begynderhold

Golf­ba­nen i Dron­ning­lund er un­der etab­le­ring, og nu skal de før­ste golf­spil­le­re på be­gyn­der­kur­ser for at få ad­gang til golf­ba­nen. Ar­kiv­fo­to

Golf­ba­nen i Dron­ning­lund er un­der etab­le­ring, og nu skal de før­ste golf­spil­le­re på be­gyn­der­kur­ser for at få ad­gang til golf­ba­nen. Ar­kiv­fo­to

DRONNINGLUND:Der er stor interesse for at spille golf i Dronninglund Golfklub. Der oprettes flere begynderhold, der snart skal lære at svinge et golfjern, så de kan indtage den kommende golfbane. Et pænt stykke over 100 kommende golfspillere deltog i Dronninglund Golfklubs første orienteringsmøde, som netop satte fokus på de nye og kommende golfspillere fortæller Steen Christensen fra bestyrelsen. Det var Dronninglund Kunstcenter, som lagde hus til mødet. Kunstcentret er nabo til den nye golfbane, og derfor også et naturligt sted at bruge indtil klubben får sine egne lokaler. Undervisning På mødet orienterede formand Ove Thomsen kort om bestyrelsen og deres arbejde. Der blev givet en grundig orientering af Søren Vestergaard, og Ronny Starke fra begynderudvalget om golfspillets mange finesser og funurligheder og om, hvad det kræves for at få lov til at spille. - Der skal deltages i undervisning af både teoretisk og praktisk karakter, og der skal bestås prøver for at få lov til at spille på den rigtige 18-huls bane. Det er begynderudvalget og en professionel træner, der skal lære alle nye at spille. Der blev vist et udvalg af golfjern, inden etik og klub-ånd stod på dagsordenen. En god klubånd Kristian Østergaard kunne fortælle, at bestyrelsen ønsker en klub med meget liv og en rigtig god klubånd, hvor alle kommer hinanden ved. - Vi vil i hvert fald ikke have en snobbet klub, for så har vi heller ingen medlemmer. - Denne betragtning var de fremmødte helt enige i, og det skal være en klub med plads til alle slags golfspillere; både motionister og elitespillere, unge og dem der har været un-ge, siger Steen Christen-sen. - Vi har alle, som medlemmer et ansvar for, at gøre Dronninglund Golfklub til en klub, hvor alle - også gæster - føler sig velkomne og hjemme. Start 10. april Til mødet tilmeldte der sig medlemmer til tre begynderhold på hver 24 personer som begynder 10. april 2007, hvis vejrguderne er med klubben. - I januar eller februar gentaget vi succes’en og holder et nyt møde og ser frem til at byde lige så mange nye og kommende golfspillere velkommen, slutter Steen Christensen.