Golfspillere skal plante 8000 træer og buske

- Vi får i no­vem­ber 8050 træ­er og bus­ke, som med­lem­mer­ne skal i gang med at plan­te, si­ger golf­klub­bens for­mand Ej­ner Be­ring. FOTO: LARS PAU­LI

- Vi får i no­vem­ber 8050 træ­er og bus­ke, som med­lem­mer­ne skal i gang med at plan­te, si­ger golf­klub­bens for­mand Ej­ner Be­ring. FOTO: LARS PAU­LI

ØLAND:I forbindelse med udvidelsen af golfbanen på Øland har Øland Golfklub fået tilskud fra Statsskovdistriktet til vildtbeplantning både på pay & play banen og de ni nye huller på den store bane. - Vi får i begyndelsen af november 8050 træer og buske, som vi over to weekender skal i gang med at plante, siger klubbens formand Ejner Bering. Det er en stor opgave, men jeg forventer, at rigtig mange af klubbens medlemmer møder op de to weekender, så vi kan få de mange planter i jorden. Formanden glæder sig over den store velvilje, klubben har mødt hos Brovst Kommune og dens pengeinstitut, ebh-bank, i bestræbelserne for at få etableret et godt golfanlæg. - Og nu er turen så kommet til vore medlemmer, som gerne skal yde en indsats, siger Ejner Bering, der ikke venter, at det bliver noget problem, da der altid er en stor skare af frivillige, der møder frem, når der er brug for det.