Golfudvidelse bliver ikke hole in one

Øland Golfklub må lave en ny plan for en 18 hullers bane

Golf 15. februar 2005 05:00

ØLAND: Udvidelsen af golfbanen på Øland fra ni til 18 huller bliver ikke noget hole in one. Efter at planerne for udvidelsen har været fremlagt for offentligheden, er der kommet så mange indsigelser, at klubben nu bliver nødt til at lave et nyt forslag til en 18 hullers bane. I indsigelserne protesteres bl.a. imod, at fredskov og andre skovområder må vige for golfbanen, beboere mener, at de får golfbanen for tæt på, og der er lodsejere, som ikke ønsker at afstå jord til banen. Det betyder, at klubben ikke kan få den optimale udvidelse, som der er lagt op til i det oprindelige forslag, og at projektet bliver nogle måneder forsinket. Brovst Kommunes økonomiudvalg behandler sagen i dag. Kommunens tekniske forvaltning har gennemgået de 12 indsigelser og indstiller til økonomiudvalget, at golfklubben revurderer sit projekt og kommer med et nyt forslag, der udelukkende er baseret på arealer, der kan erhverves, og at klubben på forhånd har sikret sig disse arealer gennem køb eller optioner. Modgangen har ikke taget modet fra Øland Golfklubs bestyrelse. - Vi er i gang med et revideret forslag og venter at have det hele på plads i begyndelsen af marts, siger næstformand Lauge K. Jakobsen. Banen kan få samme længde, selv om vi skal ændre projektet, og vi behøver kun at flytte tre huller. - Vi satser på at kunne åbne den ny bane i foråret 2007 og ikke som oprindelig beregnet i efteråret 2006, tilføjer næstformanden. Den nuværende ni hullers golfbane er på 23 hektar. Efter det foreliggende projekt ville golfbanen efter udbygningen blive på 86 hektar, en udvidelse på 63 hektar. Der er dog taget rigeligt med arealer ind i planlægningen for derigennem at tage højde for indsigelser. Bygningsinspektør Erik Tørholm fra kommunens tekniske forvaltning vurderer, at det stadig - trods indsigelserne - er muligt at få anlagt en fornuftig 18 hullers bane. Golfbanen på Øland blev taget i brug i 2001. Dengang lå det i planerne, at der ville være basis for at udvide fra ni til 18 huller, når klubben nåede op på 400 medlemmer. Det tal nåede klubben sidste år. Den planlagte udvidelse ventes med arealerhvervelse at koste ca. ni millioner kroner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...