Lokalpolitik

Golfudvidelse uden utilfredsenaboer

Øland Golfklub reviderer sit projekt for at imødekomme indsigelser

BROVST:Borgmester Mogens Gade (V) ser optimistisk på mulighederne for at få udvidet golfbanen på Øland fra ni til 18 huller - selv om der er indkommet en række indsigelser mod projektet. - Vi har behandlet projektet og indsigelserne i økonomiudvalget og har aftalt med golfklubbens bestyrelsen, at den ændrer projektet, så indsigelserne imødekommes, siger Mogens Gade. Flere klager går på, at fredskov skal indgå i golfbanen, men banen kan sagtens udvides, uden man behøver at gå ind i fredskoven. Det er også muligt at imødekomme indsigelserne fra naboerne og samtidig få en god golfbane. - I byrådet er vi enige om, at udvidelsen af golfbanen er en god ting for kommunen som helhed og for Øland i særdeleshed, tilføjer borgmesteren. Og derfor har kommunen bevilget to mio. kr. til projektet. Men vi havde også en forhåbning om, at klubbens bestyrelse kunne lave en plan for banens udvidelse og opkøbe jord uden for megen uro og utilfredse naboer. Det venter vi nu, at der bliver rettet op på med det reviderede projekt. Øland Golfklubs bestyrelse er i fuld gang med at få brikkerne til at falde på plads, så det reviderede projekt kan forelægges til 2. behandling på økonomiudvalgets næste møde 15. marts. - Vi håber at kunne godkende projektet på byrådsmødet 31. marts, så golfklubben kan komme i gang med udvidelsen, siger Mogens Gade. Udvidelsen af golfbanen ventes at koste ca. ni mio. kr., og klubben håber at kunne åbne den nye bane i foråret 2007.