Naturvidenskab

Gore giver kamp mod klimakaos nye kræfter

Den amerikanske toppolitikeres indsats flytter holdninger verden over, vurderer energiforskere

- Alle har brug for at det, vi hver for sig gør til gavn for mil­jø­et, ind­går i en stør­re sam­men­hæng. Den sam­men­hæng er Gore et vig­tigt bi­drag til, si­ger pro­fes­sor Hen­rik Lund, AAU.arkivfoto: claus søndberg

- Alle har brug for at det, vi hver for sig gør til gavn for mil­jø­et, ind­går i en stør­re sam­men­hæng. Den sam­men­hæng er Gore et vig­tigt bi­drag til, si­ger pro­fes­sor Hen­rik Lund, AAU.arkivfoto: claus søndberg

AALBORG:Al Gore er for kampen mod klimaforandringer, hvad fodboldspilleren Ronaldinho er for Barcelona FC. Med anførerbindet på armen af USA’s tidligere vicepræsident og i manges øjne den moralske vinder af præsidentvalget i 2000 er holdet af miljøforkæmpere sikre på, at spillet fremover i højere grad vil foregå på modpartens banehalvdel. - Med de økonomiske interesser, der er på spil, er det også nødvendigt med en sværvægter som Al Gore, hvis det skal lykkes at overbevise verden om, at vi skal lade være med at tage olien op af jorden, siger Henrik Lund, professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Henrik Lund har gjort rede for, hvordan vedvarende energi kan dække Danmarks energiforbrug, men under VK-regeringen har forskerne oplevet faldende politisk lyst til at investere i vedvarende energi, og globalt er væksten i forbruget af klodens ressourcer fortsat uhæmmet. Sidst i 2006 skiftede statsminister Anders Fogh Rasmussen dog tilsyneladende kurs og varslede øget politisk fokus på vedvarende energi. - Formentlig påvirket af, at regeringen på det punkt var i mindretal i forhold til holdningen i befolkningen, siger Henrik Lund. Det handler også om en holdningsændring, når USA’s tidligere vicepræsident i eftermiddag sammen med FN’s forhenværende våbeninspektør i Irak, Hans Blix, stiller op i Europahallen i Aalborg på et lukket arrangement for studerende og undervisere på AAU. Amerikansk debut Ikke tidligere har en amerikansk politiker af det format engageret sig i indsatsen for større miljøhensyn. I sin bog og film ”Den ubekvemme sandhed” har Gore beskrevet de ødelæggende kræfter, han forudser vil ramme kloden med mindre, verdenssamfundet lægger kursen om på miljøområdet. I eftermiddag får tilhørerne Gores advarsler fra mandens egen mund. Betydningen af, at Gore har sat sit navn og sin energi ind på at få verden til at forholde sig til truslen fra os selv, kan efter professor Per Heiselbergs mening ikke overvurderes. - Hidtil er det mest blevet til masser af snak. Det, der nu er brug for, er handling, og det kan Gore bidrage til, siger Heiselberg, der er tilknyttet institut for byggeri- og anlæg. Bjerge af viden Ifølge Per Heiselberg ligger der bjerge af viden, der bare venter på at komme i brug. - Eksempelvis ved vi, hvordan vi skal bygge huse, der stort set ikke bruger energi. I Sverige bygger man såkaldte passivhuse, der allerede i dag bruger mindre energi, end de huse vi ifølge bygningsreglementet vil bygge i Danmark om 10 år. Vi bør være mere ambitiøse end det. På det punkt kan Al Gore påvirke vores holdninger i den rigtige retning, siger Heiselberg og påpeger, at det handler om af få befolkningens forståelse for, at der skal spares på energien. - Alle har brug for at det, vi hver for sig gør til gavn for miljøet, indgår i en større sammenhæng, tilføjer Henrik Lund. I det globale lys er indsatsen, der har holdt Danmarks samlede energiforbrug i ave, uden betydning. Leder af institut for energiteknik, lektor John K. Pedersen, mener dog ikke, at man skal underkende de resultater til gavn for miljøet, der er opnået i Danmark. Et godt eksempel - For Al Gore kan Danmark tjene som eksemplet på, at det er muligt at tæmme energiforbruget, siger John K. Pedersen, der samtidig peger på, at Danmarks indsats har bidraget til, at et væld af danske virksomheder i dag tjener gode penge på energibesparende udstyr. Ud over at tjene miljøet er Gores besøg på Aalborg Universitet udset til at skabe fokus på institutionens forskning på energiområdet. - Vi forsker ikke i klimaproblemer, men i løsninger, der modvirker klimaforandringer. På det felt er vi den stærkeste institution i kongeriget, og det vil vi gerne have udbredt til offentligheden. Det bidrager Al Gore-arrangementet til, siger professor Arne Remmen, primus motor bag Gores og Blix’s besøg og til daglig leder af institut for samfundsudvikling og planlægning på AAU.