Fjerritslev

Grågåsen er blevet fastboende

Grågåsens ankomst til de danske søer og rørskove var førhen et sikkert forårstegn, men grågåsen er efterhånden en noget upålidelig forårsbebuder. Stadig flere grågæs dropper den traditionelle vinterferie i Sydspanien og overvintrer i stedet herhjemme. Denne fugl har NORDJYSKES fotograf Grete Dahl fanget med kameraet i naturreservatet Vejlerne vest for Fjerritslev, og netop Vejlerne er et af de områder, hvor der vinteren igennem har været småflokke af grågæs. Det er naturligvis de milde vintrer, der gør det muligt for grågæssene at overvintrer længere mod nord end tidligere, men dertil kommer også, at gåsebestandene er stigende, så gæssene presses ud på mere sekundære overvintringspladser som eksempelvis Danmark.