Gråspurve skydes med kanoner

I Kristelig Fagbevægelse mener vi, at Arbejdsmarkedskommissionen skyder gråspurve med kanoner,

Dagpengereform: I Kristelig Fagbevægelse mener vi, at Arbejdsmarkedskommissionen skyder gråspurve med kanoner, når de lægger så stor vægt på at reformere dagpengesystemet. Tiltaget vil formentligt være uden den helt store effekt, hvis ønsket er at få flere hænder i arbejde. Problemet skal findes et helt andet sted. Det er nemlig ikke blandt de ledige dagpengemodtagere, der er mange hænder at hente. Det er derimod blandt kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og sygedagpengemodtagere, der er mange hænder at hente. Således er der i øjeblikket ca. 40.000 ledige dagpengemodtagere, og højst 10.000 af dem forbliver i dagpengesystemet over længere tid. Resten får typisk kun dagpenge igennem en kortere periode, typisk når de går fra et job til et andet, den såkaldte skifteledighed. Derimod er der knap 630.000 personer på anden offentlig forsørgelse end dagpenge, herunder kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Vi er naturligvis enige i, at arbejdsmarkedet har brug for flere hænder, og at der er mange ledige hænder uden for arbejdsstyrken. Men alene at fokusere på de forsikrede ledige i a-kasserne er, som tallene med al ønskelig tydelighed viser, at skyde gråspurve med kanoner. Set i det store perspektiv er det derfor langt mere nødvendigt også at se nærmere på dem uden for arbejdsstyrken, der ikke er en del af dagpengesystemet. Kristelig Fagbevægelse har haft stor succes med en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som lægger vægt på en tidlig og konsekvent indsats. Det handler bl.a. om coaching af ledige, jobformidling og karriererådgivning. F.eks. er 70 procent af de karriererådgivningssamtaler, vi har, direkte forebyggende mod, at medlemmerne når at blive ledige. Det skyldes, at samtalerne typisk foregår i opsigelsesperioden. Et andet element i debatten omkring en mulig dagpengereform handler om en generel forkortelse af den nuværende dagpengeperiode. Imidlertid tror vi ikke, at en forkortelse af dagpengeperioden er den mest effektive metode i forhold til at få flere hænder på arbejdsmarkedet, sådan som arbejdsmarkedskommissionen foreslår. I stedet vil Kristelig Fagbevægelse foreslå en såkaldt rullende dagpengeberegning. Det indebærer, at ydelsen løbende falder i dagpengeperioden. Det giver ledige et økonomisk incitament til at komme i arbejde og vil derfor få dem hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Men dagpengesystemet skal naturligvis fortsat være en ordning, som sikrer den enkelte en rimelig grad af kompensation i forhold til den hidtidige løn. For os at se, er det således langt mere hensigtsmæssigt at se nærmere på kompensationsgraden, end på dagpengeperiodens længde.