Gråstrubet lappedykker

Gråstrubet lappedykker (podiceps grisegena) er med omkring 1000 ynglende par en fåtallig ynglefugl i Danmark. De fleste par findes øst for Storebælt. Dens tilholdssteder er små søer, specielt nyetablerede, moser og tørvegrave, hvor der er meget vegetation og mindre fisk. Fuglen høres ofte før den ses på grund af dens specielle hyl, der minder om et grisehyl. Om vinteren trækker fuglene ud til kysterne for at overvintre. Gråstrubet lappedykker er omkring 45 centimeter lang og blandt de fem arter, der yngler i Danmark.