Grænse for hotellers mulighed for vækst

Amtspolitikere bliver beskyldt for planøkonomi

NORDJYLLAND:En ny turist- og friluftspolitik, som Nordjyllands Amt forbereder, vil lægge begrænsninger på hotellers mulighed for at udvide. Det sker dels for at tage hensyn til de eksisterende hoteller dels for at beskytte naturen. Turistpolitikken betyder, at eksisterende hoteller i turistområderne normalt kun kan få lov til at udvide med op til 100 sengepladser. Generelt vurderer amtet, at der er tilstrækkelig overnatningskapacitet i Nordjylland. Amtsrådet skal i næste måned tage stilling til turisme- og friluftspolitikken. Emnet giver allerede nu et skarpt opgør, idet Venstre-amtsrådsmedlemmet Inger Støtt (V), der er tidligere borgmester i Skagen, beskylder sine kolleger i amtsrådet for planøkonomiske tiltag. - Det er jo ikke tale om, at man forgriber sig på jomfruelig jord. Det handler om eksisterende hotellers udvidelsesmuligheder. Hvis et hotel har ønske om at få lov til at udvide med f.eks. 125 sengepladser, så er det jo fordi folkene, der driver hoteller, mener at der er et behov for det. Lad dog markedskræfterne råde, siger Inger Støtt. Hun afviser, at hendes holdning skyldes speciel hensyntagen til Skagen, hvor hun bor. - Men der er hoteller i Skagen Kommune, der mener, at de har et behov, og det kan jo ikke være rigtigt, at turisterne så i stedet for skal henvises f.eks. til en anden kommune, siger Inger Støtt. En af tilhængerne af turist- og friluftspolitikken er socialdemokraten Henrik Ringbæk Madsen. Han frygter, at en meget liberal adgang til hoteludvidelser og til nyt hotelbyggeri kan føre til omgåelse af loven, så hotellerne i stedet for kan blive omdannet til ferieboliger. - En overkapacitet af hotelsenge et sted kan bruges som argument for, at så må ferieboligerne omdannes til en form for sommerhuse. Risikoen er også, at en overkapacitet på hotelområdet danner en form for slum. Det er set på Mallorca og andre udenlandske feriesteder, og også i Blokhus har vi oplevet problemer med et hotel, der stod tomt og forfaldt. Vi skal beskytte naturen samtidig med, at vi tager hensyn til de eksisterende hoteller. For mig handler det ikke om ideolgi, men om almindelig sund fornuft, siger Henrik Ringbæk Madsen. Da amtets udvalg for teknik og miljø behandlede forslaget til en nordjysk politik for turisme og friluftsliv tog Inger Støtt forbehold. Hun anser det for sandsynligt, at hun stemmer imod, når forslaget kommer til behandling i i amtsrådet. - Jeg synes slet ikke, at amtet skal lave en turistpolitik. Problemet er bl.a., at der til politikken er knyttet et regionplantillæg, hvor beslutningerne binder. Efter min mening bliver der lavet for mange regionplantillæg. Vi kunne godt afvente amtets overordnede regionplanlægning, der snart skal igang. Samtidig har miljøministeren nogle tanker om kystnærhedszonerne, og det synes jeg også, at vi kunne vente på, siger Inger Støtt.