Grænse for syges valgfrihed i EU

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

En af de 107 tilhørere, Lene Grud fra Aalborg, fandt det urimeligt, at en læge egenrådigt kan bestemme, om en patient skal behandles i udlandet eller ej.

NORDJYLLAND:Selv om patienter fremover får mulighed for at blive behandlet på tværs af landegrænserne i EU, skal danskerne ikke regne med, at der bliver frit valg blandt de europæiske sygehuse. I hvert fald ikke hvis sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) kan få lov at bestemme. - Vi skal ikke havne i en situation, hvor det danske sundhedsvæsen bliver drænet. Modsat dur det heller ikke, at udenlandske patienter forlænger ventelisterne på de danske sygehuse, siger han. Sundhedsministeren deltog i går i en konference i Aalborg Kongres & Kultur Center om patienters valgmuligheder i EU. Det forslag, der i øjeblikket bliver behandlet i EU-Parlamentet, lægger op til at fastsætte fælles overordnede regler for alle de 27 medlemslande. Forslaget er udarbejdet, fordi EF-Domstolen i flere sager har givet patienter i medlemslandene medhold i, at de har ret til at blive behandlet i et andet EU-land for hjemlandets regning. - Efter min mening bør der i hvert enkelt tilfælde være en forhåndsgodkendelse, før en patient kan regne med at få betalt for behandling i et andet EU-land. Jeg mener absolut ikke, at det på nogen måde er bureaukratisk at gøre det på den måde. Tværtimod sikrer det mod unødvendige behandlinger, og at patienten får sig en ubehagelig økonomisk overraskelse, siger Jakob Axel Nielsen. Sundhedsministeren mener også, det må være et ufravigeligt princip, at alle har lige muligheder for behandling i et andet EU-land. - Det skal ikke være et tilbud for de få indviede. Oplysninger om mulighederne skal være let tilgængelige for alle patienter. Der bør være klare og ens regler for alle EU-borgere, siger han. En af de 107 tilhørere ved mødet, Dorte Grud fra Aalborg, fandt det urimeligt, at danske læger egenrådigt kan bestemme, om patienter kan få lov at blive behandlet i udlandet. - I nogle tilfælde går det jo skævt mellem læge og patient, og så er det for alvor svært for patienten, hvis lægen alene bestemmer, hvad der videre skal ske, bemærkede hun. Jakob Axel Nielsen gjorde opmærksom på, at der er frit lægevalg i Danmark. Og han fastholdt, at det bør være en lægelig afgørelse, om en patient med fordel kan behandles i udlandet. - Jeg er bestemt ikke tilhænger af, at patienter selv frit skal kunne shoppe rundt mellem behandlingssteder i udlandet for det danske sundhedsvæsens regning, konstaterede han. EU-parlamentsmedlem Niels Busk (V), som havde taget initiativ til konferencen, var stort set enig med sundhedsministeren. I parlamentet har han selv foreslået, at behandling i et andet EU-land skal forhåndsgodkendes i det land, patienten kommer fra. - Jeg har også foreslået, at pengene følger patienten, forstået på den måde at patienten ikke selv skal have penge op af lommen i forventning om senere at få dem refunderet. Vi kan ikke have et system, hvor en domstol i yderste konsekvens skal afgøre, om patienten kan få sine penge, sagde Niels Busk. Hidtil har der været meget begrænset trafik af patienter mellem Danmark og andre EU-lande. EU regner da heller ikke med nogen voldsom patienttrafik, selv om der i snarlig fremtid sandsynligvis vedtages fælles regler. Forventningerne er, at cirka én procent af patienterne med reglerne i hånden vil blive behandlet i andre EU-lande. Niels Busk regner med, at EU's ministerråd er klar til at vedtage de fælles patientregler i løbet af efteråret.