EMNER

Grænse mangler

FATTIGDOM:Fattigdomstemaet er endnu engang kommet på dagsordenen. Denne gang er en SF'er kommet galt af sted ved at betegne en person med et rådighedsbeløb på 5000 kr. som fattig. Det liberalistiske Danmark øjner straks muligheden for at så tvivl, om vi overhovedet har fattige mennesker i Danmark. Fattigdommen findes også i Danmark desværre, men den afsporede debat skyldes to ting for det første: vi har ikke nogen fattigdomsgrænse. De borgerlige forsøger at undgå at få en sådan grænse, fordi de mener, at det kan blive brugt som et måleinstrument til at slå hinanden i hovederne med. Den egentlige grund er jo nok den, at hvis man indfører en fattigdomsgrænse,kan man ikke ignorere, at fattigdommen findes. Den anden årsag til den afsporede debat drejer sig om begrebet fattigdom. Hvad vil det sige at være fattig? Selv synes jeg, at John Andersens og Jørgen Elm Larsens definition af den relative fattigdom er den mest dækkende: "Individer, familier og grupper i befolkningen kan siges at leve i fattigdom, når de mangler ressourcer til at opnå den kost, deltage i de aktiviteter og have de levekår og behageligheder, som er normale eller i det mindste vidt anerkendte i det samfund, som de hører til. Deres ressourcer er så langt under gennemsnittet for individer og familier, at de udelukkes af almindelige livsmønstre, vaner og aktiviteter". Samtidig har Liberal Alliances Joachim B. Olsen beskyldt venstrefløjen for at have skabt en krævementalitet, som har gjort, at overførselsindkomsterne er unaturligt høje og ydermere at det ikke kan betale sig at arbejde. Er det ikke netop de borgerlige, der har krævementalitet? Hvem har bedt om hjælp og flere penge? Bankerne og hele finanssektoren. Det, der skabte finanskrisen, var krævementaliteten, og kravene kom ovenfra. Griskheden var det, der skabte finanskrisen. Tænk over det næste gang før du begynder at tale om krævementalitet, hr. Joachim B. Olsen.